Direct naar de content

Overeenstemming over vernieuwd beloningsbeleid Havenbedrijf Rotterdam

De gemeente Rotterdam, het Ministerie van Financiën en het Havenbedrijf Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over een vernieuwd beloningsbeleid voor bestuurders van het Havenbedrijf. Met een totale versobering van €221.000 gaat het salaris van de directie met een derde omlaag. Wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur) en wethouder Maarten Struijvenberg (Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten), die zich namens het stadsbestuur maximaal hebben ingespannen voor de verlaging, zijn tevreden met de uitkomst.

In de afgelopen maanden voerden Rotterdam en de Rijksoverheid, beiden aandeelhouder van het Havenbedrijf, samen met de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf mediationgesprekken om tot een gedragen vernieuwd beloningsbeleid te komen voor bestuurders. Aanleiding vormde de wens van de gemeente Rotterdam om een salaris te hanteren volgens de WNT-norm en de gesprekken die daarop volgden met de medeaandeelhouder en de Raad van Commissarissen.

Zonder aanpassing van het beloningsbeleid zou de nieuwe CEO van het Havenbedrijf meer dan €600.000 gaan verdienen. In de gesprekken zijn de gemeente Rotterdam, de Rijksoverheid en de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf uitgekomen op een compromis van €412.000 voor de maximale beloning. Dit is een substantiële daling van €221.000 ten opzichte van de huidige maximale beloning. Daarnaast is afgesproken dat over het jaar 2024 geen CAO-indexatie wordt toegepast. Het maximumsalaris van de COO en CFO is vastgesteld op 90% van het salaris van de CEO.

Wethouder Maarten Struijvenberg (Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten): “We zijn blij dat we als Rotterdam de beloning met een derde omlaag hebben kunnen brengen. Er was een verschil van inzicht, maar zijn er in goed overleg uitgekomen.”

Benoeming nieuwe CEO

Naast het vaststellen van een vernieuwd beloningsbeleid voor de directie van het Havenbedrijf, hebben de aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen Boudewijn Siemons (59) benoemd tot nieuwe CEO van het Havenbedrijf. Siemons volgt Allard Castelein op, die afgelopen zomer afscheid nam van het Havenbedrijf. Siemons heeft sindsdien de functie van CEO ad interim vervuld naast zijn functie als COO.

Wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur): “Er was een verschil van inzicht, maar de gesprekken zijn in goede harmonie verlopen en hebben de samenwerking met het Havenbedrijf alleen maar versterkt. We feliciteren Boudewijn Siemons met zijn benoeming tot nieuwe CEO en kijken uit naar een verdere goede samenwerking, maar ook met de Raad van Commissarissen en de medeaandeelhouder. Vol vertrouwen gaan wij samen aan de slag voor de toekomst van onze mooie haven en stad.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon Stooker, bestuursvoorlichter wethouder Robert Simons, 06 – 423 104 86 of l.stooker@rotterdam.nl

of

Michiel Groeneveld, bestuursvoorlichter wethouder Maarten Struijvenberg, 06-38719229 of m.groeneveld2@rotterdam.nl