Direct naar de content

Ouderbetrokkenheid op het MBO – Samen voor schoolsucces!

Rotterdam maakt werk van ouderbetrokkenheid. Alle branches/clusters van de ROC’s vinden goede vormen om met ouders samen te werken of zijn ermee bezig. Toch is er nog winst te behalen. Hoe geef je invulling aan contact met ouders van jongeren die steeds meer op eigen benen gaan staan? Daar draait de werkconferentie Ouderbetrokkenheid op het MBO – Samen voor schoolsucces! om die Beter Presteren op 30 januari 2014 organiseert.

Een goede samenwerking tussen scholen en ouders draagt bij aan hogere onderwijsresultaten en minder schooluitval. Op het MBO wordt het steeds vanzelfsprekender om ouders te betrekken. Er zijn ouderpanels opgezet om de mening van ouders te laten horen. Ouderavonden hebben een nieuwe formule met een hoofdrol voor leerlingen en trotse ouders tot gevolg. Ook krijgen ouders op steeds meer opleidingen inzicht in de studievoortgang van hun kinderen en worden uitgenodigd voor gesprekken over de voortgang.

Wethouder Hugo de Jonge (o.a. onderwijs): 'Het nut van ouderbetrokkenheid is ook tot het MBO doorgedrongen en het is van belang dat zij daarin investeren. Het draagt bij aan het schoolsucces van de jongeren en helpt voortijdig schoolverlaten tegengaan. Als je 18 jaar bent betekent dit niet zomaar dat je volwassen bent. Betrokkenheid van ouders is een stimulans voor hogere onderwijsresultaten.'

Winst
Ouderbetrokkenheid werkt vooral als ouders hoge en realistische verwachtingen hebben, belangstelling tonen, meedenken over schoolloopbaankeuzes en -als dat nodig is- hun kinderen stimuleren en aansporen. Opleidingen kunnen ervoor zorgen dat ouders beter in positie gebracht worden om deze rol te vervullen. Werk maken van die samenwerking is de rode draad van de werkconferentie op 30 januari. De deelnemers (o.a. leidinggevenden, docenten en studieloopbaanbegeleiders) gaan naar huis met een goed beeld van de ‘winst’ als ouders betrokken worden. Ze krijgen tips en adviezen van (ervarings)deskundigen.

Kijk ook op www.10minutengesprekken.nl


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl

Pers is van harte welkom om de werkconferentie ‘Ouderbetrokkenheid op het MBO – Samen voor schoolsucces’ bij te wonen. Scheepvaart en Transport College, Lloydstraat 300, Rotterdam. Inloop: 13.30 uur, einde: 17.00 uur