Direct naar de content

Oratie Anja Machielse over sociale kwetsbaarheid van ouderen

Officiele start bijzondere leerstoel Universiteit voor Humanistiek

Maandag 24 oktober spreekt Prof. Dr. Anja Machielse haar oratie uit 'Afgezonderd of ingesloten?' Over sociale kwetsbaarheid van ouderen. Deze openbare lezing is de officiële aanvang van haar ambt als bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek. De bijzondere leerstoel is gefinancierd door de Gemeente Rotterdam.

De leerstoel is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma ‘Goed Ouder Worden’ van de Universiteit voor Humanistiek. Sociaal wetenschapper Anja Machielse werkt al vele jaren nauw samen met de gemeente Rotterdam bij de bestrijding van sociaal isolement onder ouderen en is adviseur bij het programma ‘Voor Mekaar’ en de Rotterdamse ‘Coalitie Erbij’.

Zelfredzaamheid 
Het onderzoek van Anja Machielse is gericht op ouderen die minder goed in staat zijn om met de complexiteit van het dagelijkse leven om te gaan. Vragen over sociale kwetsbaarheid, relationele betrokkenheid en zingeving staan daarbij centraal. Het onderzoek draagt bij aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen, thema’s die in de gemeente Rotterdam hoog op de agenda staan. De gemeente wil de participatie en zelfredzaamheid van ouderen in de stad bevorderen, onder meer door eenzaamheid en sociaal isolement terug te dringen. De leerstoel biedt de mogelijkheid om duurzame aandacht voor de aanpak van eenzaamheid te genereren. De kennis die het onderzoek oplevert, wordt benut om de deskundigheid van sociale professionals te vergroten en sociale interventiepraktijken te verbeteren.

Voor Mekaar
Anja Machielse ziet de gemeente Rotterdam als het belangrijkste ’laboratorium’ voor haar onderzoek. Met het programma ‘Voor Mekaar’, probeert de gemeente de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen op verschillende manieren te bevorderen. Door het stimuleren van sociale betrokkenheid in de zogenaamde Lief- en Leedstraten, door dialogen in de wijk, door het bezoek aan alle 75-plussers in de stad, en door een breed palet aan interventies die bedoeld zijn om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk bij de samenleving te betrekken.

Plechtigheid
De plechtigheid op maandagmiddag 24 oktober in de aula van het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht wordt bijgewoond door de hoogleraren van verschillende universiteiten. Wethouder Hugo de Jonge loopt mee in het cortège tijdens de oratie.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl