Direct naar de content

Oranjebonnen in Hoek van Holland wordt recreatieve en ecologische prachtplek

Bestemmingsplan vastgesteld door gemeenteraad

Het gebied Oranjebonnen in Hoek van Holland gaat komende jaren op de schop om te worden omgevormd tot een gebied waar natuur, recreatie, landbouw en duurzaamheid samenkomen. Zo komt er circa 130 hectare nieuwe natuur met ruimte voor natuurbegraven en nieuwe wandel- en fietsroutes. Tevens komt er een zonnepark. De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag 30 september het bestemmingsplan Oranjebonnen vastgesteld.

Oranjebonnen
Tussen Hoek van Holland en de gemeente Maassluis liggen twee polders: Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder, samen Oranjebonnen genaamd. Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de toenmalige stadsregio Rotterdam zijn in 2012 om de tafel gegaan om een ecologische verbinding tussen de kust en Midden-Delfland te realiseren en ook de recreatieve verbindingen uit te breiden.

Meer ruimte voor natuur, recreatie en duurzaamheid
De Oranjebonnen bestaat nu nog voor het grootste gedeelte uit agrarische grond maar krijgt met de nieuwe inrichting veel meer plek voor natuur waarin het prettig recreëren is.

In de Bonnenpolder komt 100 hectare natuur. Daarnaast wordt in een deel van het gebied ruimte gemaakt voor natuurbegraven (30 hectare). De huidige Hoeve van Rijckevorsel krijgt een nieuwe functie als informatiepunt met kleinschalige horeca. De historische kreek de Rel verbindt de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. Door verbreding van de Rel en de aanleg van nieuwe watergangen in de Oranjebuitenpolder wordt de waterhuishouding van beide polders verbeterd. Ook worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Natte en droge ecologische verbindingszones zorgen voor meer biodiversiteit.Op de plaats van het voormalig slibdepot Oranjeheuvel wordt een zonnepark van 25 hectare groot aangelegd.  Wandelpaden, een mountainbike parcours een klein informatiecentrum maken die plek ook interessant voor recreanten. Op de plek van het glastuinbouwbedrijf aan de Polderhaakweg worden vijf woningen gerealiseerd.

Samenwerking in en voor het gebied
De initiatieven en maatregelen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan worden nu uitgewerkt in verschillende inrichtingsplannen. Hiervoor werkt de gemeente samen met initiatiefnemers, partners en andere belanghebbenden zoals Natuurbegraven Nederland, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap van Delfland en perceeleigenaren in de Bonnenpolder.
Hierna worden de ontwikkelingen in uitvoering gebracht.

Tijdens de ontwikkeling van het bestemmingsplan is veel overleg geweest met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook in de volgende fase die nu start, blijft de uitnodiging staan om mee te denken over demogelijkheden om het gebied recreatief en ecologisch nog aantrekkelijker te maken. Nieuwe initiatieven en ideeën kunnen worden ingebracht. De gemeente denkt mee over de mogelijkheden, toetst de plannen en faciliteert ontwikkelingen die passen in het gebied.

Wethouder Vincent Karremans (o.a. buitenruimte): De plannen en ideeën voor dit gebied leven al tientallen jaren. Ik ben er dan ook trots op dat wij het plan nu definitief hebben gemaakt en daadwerkelijk aan de slag kunnen. De Oranjebonnen krijgt een prachtige nieuwe functie waar voor natuurliefhebbers en sportieve recreanten ruimte is.’

Meer info
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oranjebonnen/