Direct naar de content

Opening Thuishaven in Tarwewijk door wethouder De Jonge

Vrijdag 17 juni a.s. opent wethouder Hugo de Jonge van Jeugd, Onderwijs en Zorg de Thuishaven van Stichting Ontmoeting in de Tarwewijk.

In de Thuishaven Charlois zit een begeleid wonen-project voor 18 cliënten. Binnen een jaar tijd worden zij voorbereid om de stap naar zelfstandig wonen te zetten. Ook is het een uitvalsbasis voor het ambulante team woonbegeleiders van Stichting Ontmoeting, zodat cliënten in Charlois ook thuis ondersteund kunnen worden.
 

De gebiedscommissie Charlois heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Thuishaven, door het inzetten van een gedegen participatietraject met de buurt. De gebiedscommissie organiseerde in de periode maart-april 2015 enkele bijeenkomsten voor vertegenwoordigers uit de buurt.

Als onderdeel van het participatietraject, brachten de leden van de gebiedscommissie samen met de omwonenden een bezoek aan een vergelijkbare voorziening van Stichting Ontmoeting in Delfshaven. Deze bijeenkomsten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkrijgen van draagvlak bij buurtbewoners en wijkpartijen voor deze woonvoorziening.

Om ervoor te zorgen dat de Thuishaven een goede plek krijgt in de wijk is een beheercommissie ingesteld, bestaande uit onder meer buurtbewoners, politie, Stichting Ontmoeting en de woningcorporatie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een beheerconvenant. Het beheerconvenant is ondertekend op 5 april jl.

Stichting Ontmoeting levert een opbouwende bijdrage aan de buurt, omdat het waar nodig snel kan inspelen op mogelijke signalen en hulpvragen uit de buurt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 22049657 of e-mail: amj.feiner@rotterdam.nl.