Direct naar de content

Openbare uitzending inspreekmomenten voorgenomen verkoop Recreatieoord Hoek van Holland

De raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) van de gemeenteraad Rotterdam organiseert op dinsdag 6 en woensdag 7 april a.s. inspreekmomenten voor recreanten van het Recreatieoord Hoek van Holland.

In totaal zijn 37 insprekers ingepland, ze krijgen ieder 5 minuten om hun betogen te houden/bijdragen te delen. De leden van de raadscommissie BWB krijgen daarna de gelegenheid om vragen aan hen te stellen.

Achtergrond
De gemeente Rotterdam is één van de laatste gemeenten in Nederland die nog een recreatieoord exploiteert: het Recreatieoord Hoek van Holland. Het college van B&W heeft een voorstel aan de gemeenteraad gestuurd om het Recreatieoord Hoek van Holland te verkopen. Er wordt een marktpartij gezocht als nieuwe exploitant die aan de slag kan gaan met verbetering en modernisering van het park. Die modernisering sluit tevens aan bij de gemeentelijke plannen om van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken. Het college van B&W is van mening dat commerciële exploitanten recreatieparken beter en professioneler kunnen exploiteren en ook de wet schrijft voor dat een gemeente alleen mag exploiteren als het kostendekkend is en dat is nu niet het geval.

Voordat de gemeenteraad het raadsvoorstel gaat bespreken over het voornemen van het college van B&W tot verkoop, wil de gemeenteraad – ter voorbereiding op het politieke debat – de recreanten op het Recreatieoord in de gelegenheid stellen hun visie op het voornemen tot verkoop naar voren te brengen. Zij krijgen de gelegenheid om op dinsdag 6 en woensdag 7 april hun kant van het verhaal met de raad te delen.

Openbare uitzending
De inspreekmomenten zijn openbaar en kunnen live worden gevolgd via het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad Rotterdam via het raadsinformatiesysteem. In dit systeem zijn ook de bijdragen van de recreanten in te zien.

Over het Recreatieoord Hoek van Holland
Het Recreatieoord Hoek van Holland ontstond in 1923. Het terrein in De Hoek ontstond nadat vakantievierende Rotterdammers begonnen met kamperen in de duinen. In de jaren ‘20 en ‘30 kwamen er houten kampeerhuisjes op het terrein. Inmiddels telt het terrein 900 huisjes, 200 stacaravans en een kleine camping; het is eigenlijk een dorp in Hoek van Holland, met o.a. een eigen supermarkt en kerk.