Direct naar de content

Openbaarmaking documenten Schiekadeblok: zorgvuldigheid voorop

De geheimhouding van een aantal documenten over het Schiekadeblok blijft voorlopig in stand. Hiertoe heeft het presidium van de gemeenteraad van Rotterdam besloten.

Het gaat om documenten die gebruikt zijn door de Rekenkamer bij een onderzoek over de gevolgen van de aankoop van grond tussen het Schiekadeblok en het Centraal Station om daar nieuwbouw te kunnen realiseren. Het rapport van de Rekenkamer wordt medio december verwacht.

De gemeenteraad zal eerst kennis nemen van het Rekenkamerrapport. Daarna wordt beoordeeld of tot openbaarmaking van de stukken overgegaan kan worden. Het blijft de intentie van de gemeenteraad om zoveel mogelijk openbaar te maken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.