Direct naar de content

Ontwikkeling Rijnhaven heroverwogen

Aanbesteding heeft geen ontwikkelende partij opgeleverd

Rotterdam gaat de gebiedsontwikkeling van de Rijnhaven heroverwegen. De huidige aanbesteding heeft geen ontwikkelende partij opgeleverd. Wel zijn door ontwikkelende partijen plannen ingediend, maar deze  voldeden helaas niet aan de gestelde eisen. Daarom was het niet mogelijk om tot gunning over te gaan.

In 2013 presenteerde de gemeente Rotterdam het bidbook ‘Rijnhaven Metropolitan Delta Innovation’. In dit bidbook stelde de gemeente een ambitieuze vraag aan de markt om de Rijnhaven op een innovatieve en nieuwe manier te ontwikkelen. De randvoorwaarden werden door de gemeente vastgesteld, maar er werd geen programma voorgeschreven. De winnende partij zou de Rijnhaven voor een periode van 30 jaar in eigendom krijgen.
Zeven partijen uit de markt meldden zich aan voor deze nieuwe aanpak. Hieruit werden drie partijen geselecteerd om een plan met business case uit te werken. In een intensief traject met deze drie partijen zijn vervolgens alle mogelijkheden voor de Rijnhaven verkend.

Voorwaarden
Om een partij de aanbesteding te kunnen gunnen, moest worden voldaan aan de gestelde eisen voor financiële draagkracht en risicodragend ontwikkelen. Tevens moest het plan voorzien zijn van een sluitende business case die voldeed aan de gevraagde voorwaarden. De gegadigden moesten daarbij aantonen dat zij de Rijnhaven konden ontwikkelen, exploiteren en beheren voor een periode van 30 jaar.
Uiteindelijk hebben twee van de drie gegadigden op 7 januari 2015 hun plan ingediend met daarin een voor hen maximaal haalbaar voorstel vanuit hun ondernemersperspectief. Deze plannen zijn door de gemeente beoordeeld op de hierboven genoemde eisen. Beide plannen bleken echter niet aan de gestelde eisen te voldoen.

Opbrengsten
De aanbesteding heeft nieuwe inzichten en bruikbare producten opgeleverd. Zo zijn het bidbook en de stedenbouwkundige randvoorwaarden bruikbaar in een volgende fase van planvorming voor de Rijnhaven. Daarnaast is er een breed netwerk opgebouwd van partijen met ideeën voor de Rijnhaven.

Vervolg
De gemeente wil via evaluatie van het aanbestedingsproces leren van het verloop van deze aanbesteding en komt daarna met een vervolgaanpak voor de ontwikkeling van de Rijnhaven. In de tussentijd wordt er in de Rijnhaven ruimte geboden aan tijdelijke initiatieven en evenementen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl