Direct naar de content

Ontwerpbureau voor visie buitenruimte Museumpark bekend

Het bureau van landschapsarchitecte Kathryn Gustafson is door de gemeente Rotterdam gekozen om de visie voor het Museumpark en omgeving op te stellen. Deze visie moet in 2015 gereed zijn. Op basis van de visie wordt een ontwerp (inrichtingsplan) voor de omgeving van het Museumpark opgesteld.

Het is de bedoeling dit gebied verder te vergroenen en beter te verbinden met de omgeving, inclusief de mogelijke komst van het Collectiegebouw. Deze ambitie komt uit de visie Hoboken 2030 en uit de visie voor de Buitenruimte in de Binnenstad. Omdat het hier om een complexe omgeving gaat is gekozen voor een extern ontwerpbureau.

Selectieprocedure
De gemeente Rotterdam is in november de selectie gestart voor een ontwerpbureau dat een visie kan ontwikkelen voor het Museumpark en omgeving. Hiertoe is een selectiecommissie samengesteld met daarin afgevaardigden van Arminius (Gabrielle Anceaux), Het Nieuwe Instituut (Guus Beumer), MVRDV (Fokke Moerel) en de gemeente Rotterdam (Monique Groeneweg van Stadsbeheer en Annemieke Fontein van Stadsontwikkeling). Na het opstellen van een longlist door alle leden van de selectiecommissie zijn vijf bureaus uitgenodigd om een bureaupresentatie te doen. Uit deze presentaties is het bureau van Kathryn Gustafson gekozen om de visie in 2015 te gaan opstellen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting Gemeente Rotterdam, perstelefoon 06 30 87 84 63