Direct naar de content

Ontmanteling blindganger Claes de Vrieselaan

Donderdag 30 mei ontmantelt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) de blindganger aan de Claes de Vrieselaan ter hoogte van huisnummer 27. Ongeveer 1.100 bewoners in de omgeving moeten die dag hun huis uit. Van ‘s ochtends 8 uur tot uiterlijk 8 uur ’s avonds is het ontruimingsgebied niet toegankelijk. Dan geldt een noodverordening.

Hoewel de kans dat er iets misgaat bij het onschadelijk maken van de niet-ontplofte bom erg klein is, willen de gemeente en de EOD elk mogelijk gevaar voor bewoners uitsluiten. Het gebied rondom de blindganger is daarom op 30 mei niet toegankelijk. De politie zal huis-aan-huis aanbellen om te controleren of de bewoners weg zijn. Vermoedt de politie dat er toch nog iemand in een woning is, dan gaat de politie naar binnen. Als het gebied is vrijgegeven start de EOD met de werkzaamheden. De politie bewaakt het gebied zolang de werkzaamheden duren.

Opvang

Bewoners worden gevraagd voor 30 mei een opvangplek bij familie of vrienden te regelen. Als bewoners geen opvang hebben, zorgt de gemeente dat zij ergens naar toe kunnen. Dit geldt ook voor huisdieren.

Informatie

Bewoners ontvangen vandaag een bewonersbrief met alle informatie. De gemeente organiseert vier bewonersbijeenkomsten waar bewoners informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Alle informatie staat op ook op www.rotterdam.nl/bom-claes-de-vrieselaan.

Besluit ontmanteling

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft al in 2017 besloten de bom op te ruimen omdat in de buurt funderingsherstel moest plaatsvinden. Het opruimen is daarna zorgvuldig voorbereid. Dat kon ook, omdat de bom op 8 meter diepte ligt en geen gevaar vormt voor de omwonenden. Als voorbereiding op de werkzaamheden van 30 mei zijn in het najaar van 2023 drie panden, met daarin zes woningen, gesloopt.

Blindgangers

Onder de Claes de Vrieselaan 27 ligt een vliegtuigbom uit oktober 1941, die nooit is ontploft. Ooggetuigen hebben dat destijds gemeld. Uit onderzoek is gebleken dat op die plek een groot stalen object ligt, op 8 meter diepte. Het is voor 99 procent zeker dat het de Britse bom betreft. De gemeente weet door historisch onderzoek dat er op ruim 200 plekken in Rotterdam een verhoogde kans is op zo’n niet-ontplofte bom in de bodem. Op www.rotterdam.nl/bommenkaart staat hier meer informatie over.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Druten, woordvoerder Stadsbeheer, 06 – 101 112 01 of e-mail: pp.vandruten@rotterdam.nl of Lisette van Bale, bestuursvoorlichter burgemeester Ahmed Aboutaleb, 06 – 283 627 17 of e-mail: lm.vanbale@rotterdam.nl.