Direct naar de content

Ontdek de wereld onder je voeten

Inschrijving activiteiten Maand van de Onderwereld open

In november organiseert de gemeente Rotterdam voor de vierde keer de Maand van de Onderwereld. Deskundigen vertellen deze maand tijdens 16 unieke activiteiten over de ondergrond en de ondergrondse uitdagingen waarvoor een stad als Rotterdam staat. Iedereen kan zich vanaf vandaag opgeven en in november ondergronds Rotterdam leren kennen.

Deuren gaan open, die normaal gesloten zijn. Maak een stadswandeling door het Rotterdam van de Middeleeuwen. Bezoek de grootste basculekelder van Europa. Zie met eigen ogen wat er met het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers en bedrijven onder de grond gebeurt. Of daal af naar het diepste punt van het ventilatiegebouw en luister naar de verhalen over de 75 jaar oude Maastunnel.

De ondergrond draagt de toekomst
De ondergrond bewaart een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Maar er bevinden zich ook kilometers riolering, (metro)buizen, kabels en leidingen. Met het steeds intensievere gebruik van de bovengrondse ruimte, wordt de ondergrondse ruimte steeds meer benut. Denk aan glasvezel voor de groeiende behoefte naar meer en sneller internet, leidingen voor stadsverwarming en warmte-koudeopslag en waterbergingen voor de opvang van regenwater. De ondergrond biedt kansen bij de realisering van de ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing, groen, water, energie, klimaatbestendigheid en citymarketing. De ondergrond draagt dus de toekomst. Het wordt steeds drukker onder de grond. En dat betekent dat we hard werken om in de onderwereld niet alles in de knoop te laten raken. Hoe, wat en waarom? Dat ontdek je tijdens de Maand van de Onderwereld.

Werken aan een duurzame stad
Zo wordt dinsdag 21 november een congres georganiseerd over de energietransitie en de benodigde ondergrondse aanpassingen. André Kuipers en andere sprekers gaan dan in op de vraag hoe Rotterdam, samen met bewoners, organisaties en bedrijven, werkt aan een duurzame stad in 2050. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we overstappen naar duurzame energie. Dus geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas meer. Want alleen met duurzame energiebronnen werken we aan een schonere lucht, onze gezondheid, comfortabel wonen en dragen we bij aan het klimaatakkoord van Parijs. In Rotterdam ligt meer dan 2.000 kilometer gasleiding onder de grond om huizen en bedrijven van gas te voorzien. In 2050 wil de stad geen gasleidingen meer en dat betekent dat er per jaar gemiddeld zo’n 65 kilometer gasleiding moet worden vervangen door een andere vorm van energievoorziening. Dat kunnen warmteleidingen zijn. Maar er zijn nog meer mogelijkheden zoals aardwarmte, WKO-systemen of zelfvoorzienende systemen met zonne-energie. Of iets heel anders. Wie zal het zeggen…? Duidelijk is dat het een enorme opgave wordt. Vrijwel elke straat in Rotterdam moet open om een nieuwe ondergrondse infrastructuur in aan te brengen. En er ligt al zoveel onder de wegen. Passen daar al die nieuwe leidingen nog wel bij? Moeten we op zoek naar slimmere manieren om de ondergrond te ordenen? Tijdens dit congres gaan we de discussie daarover aan met iedereen die hier mee te maken krijgt. Dat zijn bedrijven en organisaties die meewerken aan deze energietransitie, maar zeker ook de bewoners. Het zijn grote veranderingen, het is lastig, maar het gaat gebeuren. En samen gaat het makkelijker, sneller en beter. Iedereen mag meepraten tijdens dit congres.

Volledige programma
Het volledige programma is te vinden op www.rotterdam.nl/maandvandeonderwereld. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden voor de verschillende activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 010 267 61 24 of ba.moratis@rotterdam.nl

Pers is van harte uitgenodigd een kijkje te nemen bij de activiteiten tijdens de Maand van de Onderwereld en kan zich aanmelden door een mail te sturen naar maandvandeonderwereld@rotterdam.nl.