Direct naar de content

Onderzoekscommissie Raadsenquête Warmtebedrijf

Gunning Onderzoeksbureau

De gemeenteraad heeft op 12 november 2019 een motie aangenomen om een raadsonderzoek te houden naar het gevoerde bestuur bij het dossier Warmtebedrijf. Op 30 januari 2020 zijn door de raad de onderzoeksvragen en de te onderzoeken periode vastgesteld en is een onderzoekscommissie ingesteld. De opdracht is gegund aan het onderzoeksbureau TwynstraGudde.

Voor de keuze van het onderzoeksbureau is een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding (MOAP) gedaan. Drie partijen hebben zich ingeschreven en zijn beoordeeld door de op 30 januari benoemde leden en griffier van de onderzoekscommissie. De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van vier gunningscriteria: Planning, Onderzoeksmethode (type en vorm), Interview en Prijs.

Deze week is de opdracht gegund aan onderzoeksbureau TwynstraGudde. De onderzoekers hebben ruime ervaring met raadsonderzoek, kennis van de Rotterdamse context en expertise op het gebied van deelnemingen, aanbesteding/contractmanagement en de warmtemarkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.