Direct naar de content

Onderzoek: ‘Aanleg Warmterotonde Zuid-Holland biedt gebruikers 60% CO2-reductie’

In het zuidelijke deel van de Randstad is in 2030 flinke reductie van CO2-uitstoot mogelijk door andere warmtebronnen te gebruiken dan nu. Voor panden die straks via de Warmterotonde worden verwarmd, is CO2-reductie van  60% mogelijk. De Warmterotonde levert warmte uit bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en aardwarmte (geothermie). Ook andere nieuwe bronnen (met lagere emissies) zullen een aansluiting kunnen krijgen op de Warmterotonde, hiermee kunnen de emissies van schadelijke stoffen nog verder afnemen.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Westland, de provincie Zuid-Holland en E.ON, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Westland Infra en het Havenbedrijf Rotterdam. Het doel: een duurzame oplossing die onze verwarming in de toekomst veilig stelt en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terugdringt op een kostenefficiënte wijze.


De Warmterotonde
Het idee is om een ondergrondse ring aan te leggen van grote waterleidingen. Die leidingen vervoeren warmte naar stedelijke en glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland. Die warmte komt als restwarmte uit het havengebied of uit duurzame bronnen zoals warmte uit de aarde. Zo worden woningen, bedrijven en kassen verwarmd, betaalbare en duurzaam. Het verbruik van fossiele brandstoffen voor verwarming neemt daarmee drastisch af. Warmtetransport onder de grond is een bekende techniek die in Nederland reeds op grote schaal wordt toegepast, denk aan de stadsverwarming in diverse steden. De bekendste afnemer is wellicht Paleis Noordeinde. Het unieke van de Warmterotonde zijn echter de schaalgrootte en flexibiliteit.
Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Han Weber (o.a. Energie): ‘Voor onze welvaart en welzijn kunnen we niet langer afhankelijk blijven van aardgas, dat lijkt me duidelijk. Met de Warmterotonde kunnen we restwarmte slim hergebruiken en beter gebruik maken van hernieuwbare bronnen.’ Op dit moment wordt in Rotterdamse havengebied veel restwarmte weggegooid. Het gaat hier om een hoeveelheid die gelijk staat aan 12% van de jaarlijkse hoeveelheid aardgas, die Nederland verstookt voor verwarming en warm water. ‘Je kunt eigenlijk niet anders dan die enorme potentie aan warmte hergebruiken .’


Groeimodel en vervolgstappen
De Warmterotonde moet haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar zijn en blijven. Daarom zal het warmtenet in fasen worden aangelegd. Wethouder Pex Langenberg (o.a. Duurzaam): ‘De uitkomsten zijn meer dan bemoedigend. Alleen al de realisatie van Cluster West (het gebied Den Haag, Delft, Rotterdam en Westland), biedt de afnemers van warmte de mogelijkheid rond 60% minder CO2 uit te stoten dan ze nu doen. Tegelijk kunnen we de helft van onze doelstelling bereiken om in 2020 zowel 350.000 woningen als 1.000 hectare glastuinbouw duurzaam te verwarmen.’ In de volgende stappen onderzoeken de partners hoe de Warmterotonde tot stand kan komen, er zijn nog voldoende organisatorische en uitvoerende zaken uit te zoeken.

Meer informatie
De samenvatting van het Verkennend onderzoek Warmterotonde Cluster West is beschikbaar via http://warmopweg.nl/warmterotonde-cluster-west-resultaten-verkennend-onderzoek/. In de bijlage ‘De Warmterotonde in het kort’ worden het idee en de achtergrond nader toegelicht.
Het onderzoek is een resultaat van de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam en Westland, de provincie Zuid-Holland, E.ON, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam, Westland Infra en het Havenbedrijf Rotterdam. Het initiatief ligt bij het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, waar in totaal 27 publieke en private partijen samen werken, met als doel het duurzaam verwarmen van 350.000 woningen en 1.000 hectare glastuinbouw in het jaar 2020. Met Cluster West wordt de helft van deze doelstelling gerealiseerd.


Meer informatie over de Warmterotonde en het Programmabureau vindt u op www.warmopweg.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl