Direct naar de content

Ondertekening intentieverklaring startschot voor Rotterdamse proef versterking positie raadsleden

Maandag 4 september ondertekenden de initiatiefnemers een intentieverklaring voor een Rotterdamse proef ter versterking van de positie van raadsleden.

Ondertekening intentieverklaring

De voorzitter en raadsgriffier van de Rotterdamse gemeenteraad en vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rotterdamse werkgevers verenigd in De Club Rotterdam ondertekenden een intentieverklaring als startschot voor de proef. Dit gebeurde tijdens een seminar in het stadhuis van Rotterdam. Namens de initiatiefnemers schoven aan raadsvoorzitter Ahmed Aboutaleb, raadsgriffier Han van Midden, bestuurslid van De Club Rotterdam Job Dura en René Bagchus, directeur Democratie en Burgerschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vice-voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond Pieter van Klaveren sprak direct zijn steun uit voor de proef door spontaan als vierde partij de intentieverklaring te ondertekenen namens het midden- en kleinbedrijf.

Versterken en aantrekkelijker maken van het raadslidmaatschap

De initiatiefnemers beogen met de proef de positie van raadsleden te versterken. Dit willen zij bereiken door het wegnemen van enkele praktische belemmeringen. De proef omvat drie onderdelen die nog nader worden uitgewerkt door de betrokken partijen.

  1. Bezien wordt of het haalbaar en wenselijk is om een inkomens-, pensioen- en/of terugkeergarantie aan te bieden aan medewerkers die als raadslid worden gekozen.
  2. Ook wordt bezien of het mogelijk is differentiatie in vergoedingen aan te bieden bij een tijdelijke extra inspanning van bepaalde raadsleden boven het reguliere raadswerk.
  3. Ten slotte wordt bezien of het haalbaar en wenselijk is om van- werk-naar-werkbegeleiding aan te bieden aan raadsleden die als volksvertegenwoordiger stoppen.

De proef is gericht op het stimuleren van een evenredige vertegenwoordig in de gemeenteraad van de verschillende maatschappelijke sectoren. Met de proef beogen de initiatiefnemers de komende jaren een meer gebalanceerde afspiegeling te bereiken in de gemeenteraad.

Tijdens het seminar stond het versterken van de positie van het raadslid centraal. Voorafgaand aan de ondertekening gaven de initiatiefnemers een toelichting op de proef. Dit werd gevolgd door een debat met raadsleden, burgemeesters, griffiers en andere aanwezigen betrokken bij de versterking van de lokale democratie.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.