Direct naar de content

Ondernemersdiner in teken van vieren van successen en vooruitkijken

Bedrijventerreinen op de grens Schiedam-Rotterdam floreren

Betrouwbare en samenwerkende ondernemers maken Spaanse Polder, ’s-Gravelandsepolder en Noordwest weer tot vitale bedrijventerreinen. Tijdens het vijfde ondernemersdiner op 19 november 2019 was veel aandacht voor al geboekte resultaten maar vooral ook voor de gezamenlijke ambities op het gebied van ondernemersparticipatie, ruimte en economie, werkgelegenheid en schoon, heel en veilig. Maatregelen die genomen worden door de gemeentelijke organisaties zijn strategische gronduitgifte, een aanvullende vergunningplicht voor bepaalde type bedrijven en uitbreiding van het openbaar-vervoernetwerk. Een bedrijvenraad is inmiddels met succes gestart.

Zowel burgemeester Cor Lamers van Schiedam als burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam gingen in gesprek met de aanwezige ondernemers. Criminaliteit wordt nu al een aantal jaren gezamenlijk met succes bestreden. Zo ontstaat steeds meer ruimte voor duurzame en innovatieve bedrijven die met een goede aansluiting op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt zorgen voor versterking van de lokale en regionale economie.

Toekomstvisie
Vanuit de gemeenten Rotterdam en Schiedam is in samenwerking met ondernemers in het gebied in 2018 een uitvoerige economische analyse gemaakt van de toekomstmogelijkheden van het totale bedrijventerrein. Beide gemeenten hebben in de zomer van 2019 afgesproken om op basis van deze gezamenlijke analyse, en onder voortzetting van de onderlinge afstemming, hun eigen perspectief op de verdere ontwikkeling van dit werkgebied op te stellen. Tijdens dit ondernemersdiner zijn deze toekomstvisies toegelicht door de wethouders Fahid Minhas (Schiedam) en Barbara Kathmann (Rotterdam).

Er wordt ingezet op het versterken van de kansrijke bedrijfssegmenten (maak)industrie, groothandel, food, bouw en transport, stadslogistiek, bedrijven die elders moeten vertrekken en watergebonden bedrijvigheid. Daarnaast wordt geinvesteerd in verbetering van de verbindingen in het gebied; logistiek, digitaal en infrastructuur voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Ook wordt geinvesteerd in verbetering van de verblijfskwaliteit, de uitstraling en de kwaliteit van bebouwing.

Er werd met de aanwezige ondernemers gesproken over het vraagstuk arbeid. De mogelijkheden zijn onderzocht om het aanbod in de omliggende wijken – met name het aanbod van werkzoekenden met een achterstand op de arbeidsmarkt – en de vraag naar arbeid bij de bedrijven aan elkaar te verbinden.


Noot voor de redactie:

Dit persbericht is mede namens de gemeente Schiedam verstuurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Pessy-Bergman, op telefoonnummer 06 – 22 42 01 76 of per e-mail op sm.pessy@rotterdam.nl