Direct naar de content

Officiële start van bouw verdiepte fietsenstalling Blaak

Eind 2015 plek voor circa 940 fietsen

Vandaag verrichtte wethouder Langenberg (Mobiliteit en Duurzaamheid) de eerste handeling voor de bouw van de verdiepte fietsenstalling Blaak. De extra stallingsruimte voor circa 940 fietsen is onderdeel van het Rotterdams Fietsplan 2015-2018 'Fietsen heeft voorrang', dat het college eerder deze week aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

"De nieuwe verdiepte stalling past goed in de ontwikkelingen in de omgeving, zoals de herinrichting van de Binnenrotte en de attractie van de Markthal. We willen dat overal in de binnenstad voldoende ruimte is om gratis je fiets goed en veilig te stallen. Zeker op deze plek is extra ruimte hard nodig", aldus wethouder Langenberg.
 

Rondom het drukke OV knooppunt Blaak staan nu veel fietsen in de buitenruimte geparkeerd. Er is wel een tijdelijke fietsenstalling, maar deze biedt slechts plek aan 175 fietsen. Zeker op de twee marktdagen en met de extra aandacht voor de markthal, blijkt deze stalling te klein.

Feiten over de verdiepte fietsenstalling Blaak

 • Eind 2015 gereed
 • Plek voor circa 940 fietsen
 • Gratis stalling
 • Overdag toezicht aanwezig
 • Oplaadfaciliteiten elektrische fietsen
 • Uitgiftepunt OV fietsen
 • 3 trappen van en naar de stalling
  Twee trappen zijn voorzien van fietsgoten en zijn bedoeld om de verdiepte fietsenstalling te kunnen bereiken en te verlaten met de fiets aan de hand. De derde trap is steiler, heeft geen goten en is primair bedoeld voor voetgangers om vanuit het fietsenstalling een zo direct mogelijke verbinding te hebben naar het openbaar vervoer.
 • Loopbrug tussen omgeving Markhal en Station om beide gebieden goed op elkaar te laten aansluiten.
 • Verschillende bomen en ander groen waardoor het hele jaar door sprake is van kleur en kleurveranderingen, verspreid over de hele verdiepte fietsenstalling.
 • Goede verlichting langs de trappen, 3 lichtmasten en spots onder de brug die bijdragen aan (sociale) veiligheid

Planning werkzaamheden
De komende tijd worden de damwandconstructie gebouwd. Dit houdt in dat damwanden worden geplaatst en bijvoorbeeld palen worden geheid. Gelet op de omgeving werkt de aannemer Mourik Groot-Ammers met trillingsvrije technieken. Geluidsoverlast wordt zodoende tot een minimum beperkt. Direct na de bouwvak, medio augustus, start het uitgraven van de fietsenstalling.

Samenwerking
De gemeente Rotterdam heeft samen met Pro Rail, RET en NS Stations het uitvoeringsplan ontwikkeld. Aannemer Mourik Groot-Ammers voert uit.
Het project wordt mogelijk gemaakt met financiële middelen vanuit ProRail, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het actieprogramma Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit (RAL).

Lees meer op www.rotterdam.nl/binnenrotte onder het kopje verdiepte fietsenstalling.