Direct naar de content

Nuon en gemeente Rotterdam steken tegelijk de handen uit de mouwen bij werkzaamheden

De gemeente Rotterdam en Nuon gaan de uitvoering van hun werkzaamheden in de grond combineren om zo kosten en overlast te verminderen.

Als er werkzaamheden zijn aan de riolering of er moeten ondergronds nieuwe kabels worden getrokken, dan wordt dat niet altijd integraal ingepland en uitgevoerd. Soms gaat de stoep open voor werkzaamheden aan het riool. Vervolgens is er werk aan andere kabels en leidingen. De overlast die dat tot gevolg heeft is onvermijdelijk. Het aantal keren dat de schop de grond in gaat kan zo wél worden verminderd.

Integraal
Nuon en het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam zijn een samenwerking aangegaan bij de vervanging van riolering en de aanleg van een warmteleiding aan de Sportsingel. Deze warmteleiding is onderdeel van een groter tracé dat wordt aangelegd. De gemeente Rotterdam en Nuon zullen dit gedeelte van het tracé gezamenlijk als integraal project voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren.

Het integreren van werkzaamheden brengt tijdens de uitvoering van de werkzaaheden slechts éénmalig overlast voor de omgeving met zich mee. Zo wordt voorkomen dat er meerdere verkeersafsluitingen en verkeersomleidingen moeten worden ingesteld en wordt de straat maar één keer opengebroken.

Tijdens de uitvoering brengt dit voor beide partijen ook financiële voordelen met zich mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan communicatie met de omgeving. In plaats van twee is er nu maar één directievoerder (aanspreekpunt voor de omgeving) nodig.

Minder overlast en beter bereikbaar
De samenwerking tussen Nuon en het ingenieursbureau ligt in het verlengde van de door Stedin, Evides en de gemeente Rotterdam in 2014 ondertekende intentieverklaring ‘Samenwerken in de buitenruimte’. Deze intentieverklaring was de start voor intensieve samenwerking tussen deze drie belangrijke partners in de buitenruimte. De stad profiteert mee: minder overlast, een betere bereikbaarheid.

Recent is ook gestart met het project Open Venster bij de Pascalweg waarbij Nuon een passage met een zogeheten collecteurriool moet maken. Omdat de gemeente Rotterdam de rioolaansluitingen op het collecteurriool vernieuwd, wordt er in een gezamenlijke bouwput gewerkt. Bij de rioolvernieuwing bij de Kreekhuizenlaan / Grote Kreek waarbij over dezelfde lengte een warmteleiding moet worden aangelegd zal op dezelfde manier worden samengewerkt.


Noot voor de redactie:

Meer informatie:
Dave Geensen, Gemeente Rotterdam. dd.geensen@rotterdam.nl  +31 (0) 6 53 57 35 01

Melanie Poort, Woordvoerder Nuon Melanie.Poort@nuon.com +31(0)88 09 88 888