Direct naar de content

Nu ook €500,- extra voor tieners van werkende armen

Het college wil de inkomensgrens van het Jeugdtegoed vanaf 1 augustus verruimen van 110% naar 130% van het sociaal minimum. Als de gemeenteraad hiermee instemt wordt het bedrag van €500,- per jaar ook beschikbaar voor tienerkinderen (12 t/m 17 jaar) van werkende ouder(s) met een laag inkomen. De aanleiding hiervoor is een unaniem gesteunde motie van D66 en VVD om deze verruiming te onderzoeken.
 

Wethouder armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg, Michiel Grauss: “Door de coronacrisis komen meer gezinnen in financiële problemen, vooral die van flexwerkers en zzp’ers. Het jeugdtegoed kan voor hen een extra steuntje in de rug zijn. Om bijvoorbeeld schoolspullen en sportkleding aan te schaffen zodat ook deze kinderen kunnen meedoen en hun talenten ontwikkelen in deze voor hen zo cruciale levensfase.”

Armoedeval gezinnen met tieners
Uit de Minima Effect Rapportage (MER) die het NIBUD voor Rotterdam opstelde blijkt dat juist gezinnen met oudere kinderen een armoedeval kennen. Een verhoging van het (bruto) inkomen leidt dan tot een lager besteedbaar inkomen, doordat allerlei inkomensondersteunende voordelen wegvallen. De verhoging van de inkomensgrens voor het jeugdtegoed vermindert het effect van de armoedeval.

Hoge kosten levensonderhoud en school
Daarnaast hebben deze gezinnen met tieners ook onvoldoende te besteden. Dit kan oplopen tot €1200,- per jaar, zo laat de MER zien. Dit komt vooral doordat de kosten van het levensonderhoud voor deze gezinnen relatief hoog zijn, net als de kosten voor school en vrije tijd. Het Jeugdtegoed voor jongeren van 12 tot 18 jaar was daarom per december 2019 al verhoogd van €400,- naar €500,- per jongere. In 2020 kregen tot nu toe ruim 7000 jongeren van 12 tot en met 17 jaar een Jeugdtegoed. Door de verhoging van de inkomensgrens komen er circa 4000 meer kinderen voor in aanmerking.

Meedoen
Het Jeugdtegoed is een geldbedrag op de Rotterdampas voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders met een laag inkomen. Door besteding van dit bedrag bij de aangesloten winkels en vervoersbedrijven kunnen deze kinderen makkelijker meedoen op school en in hun vrije tijd. Het jeugdtegoed kan aangevraagd worden vanaf 1 augustus tot 1 januari 2021. En kan worden uitgegeven tot 1 maart 2021. Meer informatie: www.jeugdtegoed.nl