Direct naar de content

November Maand van de Onderwereld

Start met ondertekening Graafrust Coolsingel

Zoals elk jaar organiseert de gemeente Rotterdam in november de Maand van de Onderwereld. Maandag 4 november starten we deze maand door aandacht te geven aan de drukke ondergrond van de in verbouwing zijnde Coolsingel. Afgesproken is dat nu de ondergrond hier duurzaam en zorgvuldig is aangepakt er de komende jaren niet meer gegraven hoeft te worden. Om dit kracht bij te zetten, ondertekenen alle betrokken partijen in de ondergrond deze graafrust.

Tijdens de Maand van de Onderwereld vertellen deskundigen tijdens veel unieke (gratis) activiteiten over de ondergrond en de ondergrondse uitdagingen waarvoor de stad staat. Iedereen kan zich opgeven via www.rotterdam.nl/maandvandeonderwereld.

Deuren gaan open die normaal gesloten zijn. Bezoek de grootste basculekelder van Europa of maak een stadswandeling door het Rotterdam van de Middeleeuwen. Zie met eigen ogen wat er met het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers en bedrijven onder de grond gebeurt. Of daal af naar het diepste punt van het ventilatiegebouw en luister naar de verhalen over de 75 jaar oude Maastunnel.

De ondergrond draagt de toekomst
De ondergrond bewaart een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Maar er liggen ook kilometers riolering, (metro)buizen, kabels en leidingen. Met het steeds intensievere gebruik van de bovengrondse ruimte, wordt de ondergrondse ruimte ook steeds meer benut. Denk aan glasvezel voor de groeiende behoefte naar meer en sneller internet, leidingen voor stadsverwarming en warmte-koudeopslag en waterbergingen voor de opvang van regenwater. De ondergrond biedt kansen bij de realisering van de ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing, groen, water, energie, klimaatbestendigheid en citymarketing. De ondergrond draagt dus de toekomst. Zonder ondergrond geen bovenwereld.

Volledige programma
Het volledige programma, met tijden en plaatsen, is te vinden op www.rotterdam.nl/maandvandeonderwereld en op diverse plekken in de stad. Geïnteresseerden kunnen zich daar ook aanmelden voor de verschillende activiteiten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 010 267 61 24 of ba.moratis@rotterdam.nl

Pers is van harte uitgenodigd om bij de opening en ondertekening Graafrust Coolsingel in het Schielandshuis aanwezig te zijn op maandag 4 november tussen 17.00 en 18.00 uur: Ook een kijkje bij een van de andere activiteiten tijdens de Maand van de Onderwereld is mogelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen naar maandvandeonderwereld@rotterdam.nl.