Direct naar de content

Noodfonds voor Rotterdamse culturele instellingen

Het college van B&W stelt een noodfonds van bijna 5,6 miljoen euro ter beschikking voor culturele instellingen die in financiële nood zijn gekomen als gevolg van de hoge inflatie en energiekosten. Om aanspraak te kunnen maken op de noodsteun roept de gemeente een eenmalige subsidieregeling in het leven. Organisaties die in aanmerking komen kunnen van 1 tot en met 31 oktober een aanvraag indienen via de website van de gemeente.

De hoge inflatie, stijging in energiekosten en oplopende loonkosten leiden bij veelal door corona zwaar getroffen instellingen dit jaar tot financiële knelpunten. “Die instellingen ondersteunen we als stad”, zegt cultuurwethouder Said Kasmi. “We maken geld vrij om cultuurinstellingen te helpen, die door de inflatie en de energiecrisis ernstig in de problemen zijn gekomen. Zij hebben nauwelijks nog reserves, die nodig zijn voor een succesvol herstel, en verdienen onze steun. Met deze subsidieregeling investeren we in een sterke culturele infrastructuur. Ons fundament voor een levendige stad”.

In totaal is er in de voorjaarsnota, met instemming van de Rotterdamse gemeenteraad, ruim 7,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de culturele sector door het Rotterdamse stadsbestuur. Naast het noodfonds van 5,6 miljoen euro is structureel 750.000 euro gereserveerd voor de niet-commerciële, gratis festivals en 1,5 miljoen euro per jaar voor de jaren 2023 en 2024 ter ondersteuning van de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Het gaat om steun voor bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel, energie of huisvesting.

Het gemeentelijke noodfonds is aanvullend op de maatregelen die het Rijk heeft genomen en geldt voor culturele organisaties die in de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 door hoge inflatie en energiekosten in continuïteitsproblemen komen. Alleen die culturele instellingen die als rechtstreeks gevolg van de hoge inflatie en energiekosten om dreigen te vallen, komen in aanmerking voor de noodsteun. Ook moeten deze instellingen al een subsidierelatie hebben met de gemeente. Het gaat hierbij specifiek om instellingen die zijn opgenomen in het Cultuurplan 2021-2024 (inclusief de Rotterdamse Culturele Basis en Intermediaire instellingen) en instellingen die via de Impulsregeling cultuur subsidie hebben ontvangen voor de jaren 2021, 2022 en 2023.

Het Rotterdamse college verwacht met deze eenmalige regeling net dat extra steuntje in de rug te kunnen bieden aan de culturele en creatieve sector. Eerder werden in de coronaperiode al maatregelen genomen om de pijn in de culturele sector te verzachten, waaronder noodsteun, bevoorschotting van subsidies en coulance rondom prestatieafspraken.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op http://www.rotterdam.nl/subsidie-noodsteun-inflatie-cultuur-aanvragen

Neem voor informatie contact op met Ingrid Adriaanse, bestuursvoorlichter wethouder Said Kasmi via ie.adriaanse@rotterdam.nl, of 06 39 11 61 35.