Direct naar de content

Nieuwe woonwijk naast het Kralingse Bos

Door transformatie Boezembocht/voormalige Veilingterrein ruimte voor zo'n 400 woningen

De gemeente Rotterdam zet samen met ontwikkelaars Heijmans en TBI Onderneming ERA Contour in op de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de westkant van het Kralingse Bos. De studie naar de haalbaarheid van de woonwijk met zo'n 400 huizen is inmiddels afgerond. De komende maanden volgen aanvullende onderzoeken en wordt een gebiedsvisie opgesteld. Ook wordt gestart met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan. De verwachting is dat de concept-gebiedsvisie samen met de concept-samenwerkingsovereenkomst eind 2016 kan worden gepresenteerd.

De ligging van de te realiseren woonwijk aan de Boezembocht, op het voormalige Veilingterrein is bijzonder: pal naast het Kralingse Bos en dichtbij het centrum van Rotterdam. Hiermee kan de stad tegemoet komen aan de behoefte van gezinnen met hogere inkomens aan centraal gelegen ruime woningen. Voor Rotterdam is het belangrijk dat er voor deze woningzoekenden een passend woonaanbod is, zodat ze de stad niet verlaten.
Het huidige programma voor het terrein dat 26 hectare groot is, gaat uit van circa 350 tot 400 woningen met VON-prijzen vanaf € 300.000 met een gemiddelde VON-prijs van circa € 530.000.

Verlegging Bosdreef
Om de kracht van het Kralingse Bos maximaal te benutten is een verlegging van de Bosdreef naar de noordzijde van het plangebied noodzakelijk. Er ontstaat dan een nieuwe noordelijke ontsluitingsroute in het verlengde van de Gordelweg. Van deze route kan een groot deel van het bestaande verkeer op de Bosdreef tussen enerzijds het oosten (o.a. Alexanderpolder) en anderzijds het centrum en de gebieden Noord en Crooswijk gebruik maken.

Verplaatsing Stadsbeheer
Voor de ontwikkeling van de woonwijk is vertrek van de bestaande bedrijven op het bedrijventerrein niet nodig. Wel ligt in het plangebied de uitvoeringslocatie van Stadsbeheer. De ontwikkeling van Nieuw Kralingen is alleen mogelijk als deze uitvoeringslocatie kan worden verplaatst. Aan de Melanchtonweg en de Soesterbergstraat/Wilgenplas in Schiebroek zijn geschikte en beschikbare locaties gevonden voor de opslagfaciliteiten, de kwekerij, het bomendepot en het kantoor van Stadsbeheer.

Woonzorgvoorziening
De gemeente heeft bij de marktpartijen ook neergelegd dat er in het gebied een kleinschalige woonvoorziening voor bijzondere doelgroepen wordt opgenomen. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met geheugenproblemen.

Planning
De wens om op deze locatie een woonwijk te realiseren is er al langer. In de Stadsvisie 2007 staat het gebied als ontwikkellocatie benoemd. Nu is de tijd er ook naar om de plannen concreter te maken. Met de bouw van de nieuwe woonwijk wordt op zijn vroegst in 2018 gestart. Eerst ronden Heijmans en ERA Contour het deelplan Wandeloord in Nieuw Crooswijk af.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl