Direct naar de content

Nieuwe wethouder college van B en W Rotterdam

Zojuist is in een ingelaste buitengewone raadsvergadering de heer R. (Ronald) Buijt benoemd en beëdigd als wethouder door de gemeenteraad van Rotterdam.

De heer Buijt was hiervoor werkzaam als Hoofd Fractiekantoor van JA21. Hij zal namens Leefbaar Rotterdam zitting nemen in het college van B en W.