Direct naar de content

Nieuwe ruimtelijke visie Feyenoord City 2.0

Sinds het beoogde stadion in Feyenoord City definitief van de baan is, hebben het Deense bureau EFFEKT en de Rotterdamse bureaus OMA en LOLA, in aansturing van Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (Stigam) en gemeente, een verkenning gedaan naar de ruimtelijke mogelijkheden van de Waterkant. De Waterkant is de nieuwe invulling van de plek aan de Nieuwe Maas waar het nieuwe stadion en de naastgelegen woningbouw stonden gepland. In het zogenaamde consultatiedocument zijn de resultaten van de verkenning opgenomen. Het is de bedoeling om op basis van dit document met de stad en de bewoners het gesprek aan te gaan over wat de kansen en mogelijkheden zijn om van Waterkant een aantrekkelijk stedelijk gebied te maken dat bijdraagt aan de ambities voor Rotterdam-Zuid.

Potentie voor aantrekkelijke groene en waterrijke wijk
In de verkenning is zichtbaar dat de Waterkant door zijn gunstige ligging aan de rivier grote kansen heeft om een aantrekkelijke groene en waterrijke wijk te worden. Vanzelfsprekend met veel voorzieningen en recreatie. De verschillende voorbeelduitwerkingen laten zien dat er nog veel ruimte voor nadere invulling is.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): ‘Ontzettend goed dat deze stedenbouwkundige- en architectenbureaus zo snel de potentie van deze plek in hun verkenning hebben weten te laten zien. Het is fantastisch dat zij in hun plannen met een vernieuwende visie komen voor deze bijzondere plek aan de Maas. Want de Waterkant wordt een prachtige buurt met volop mogelijkheden voor woningbouw, uiteenlopende voorzieningen en het Getijdenpark Feyenoord. Zo ontstaat een nieuwe plek op Rotterdam-Zuid waar iedereen graag wil wonen, werken en zijn vrije tijd wil doorbrengen. Ik wil Rotterdammers vooral uitnodigen mee te doen aan de komende stadsgesprekken en met veel verfrissende en originele ideeën te komen.’

Stadsgesprekken
Met de resultaten van de verkenning van de bureaus gaat de gemeente samen met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas in mei en juni in gesprek met de stad, de bewoners van omliggende wijken, jongeren op Zuid, ondernemers en andere geïnteresseerden. De ideeën die worden verzameld, worden meegenomen in het vervolg van deze verkenning (het zogenaamde ambitiedocument), zodat een nieuw plan breed door de stad wordt gedragen en omarmd. In het najaar wordt het ambitiedocument aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

Afbeeldingen

  • Impressies van Effekt, OMA en LOLA

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl