Direct naar de content

Nieuwe Rotterdamse locaties windparken definitief

In januari 2018 eerste stappen op Landtong Rozenburg

De provincie Zuid-Holland heeft zeventien nieuwe locaties voor windenergie aangewezen. Vier locaties liggen op Rotterdams grondgebied, bij Hoogvliet, Hoek van Holland, Rozenburg en Charlois. De provincie heeft daarmee het voorstel van de gemeente Rotterdam volledig overgenomen.

Wethouder Pex Langenberg (o.a. Duurzaamheid) is tevreden met dit resultaat: “Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid in de realisatie van locaties voor windenergie, maar niet ten koste van alles. We zijn steeds selectiever bij de beoordeling van locaties. Eind vorig jaar hebben we daarom acht andere locaties afgewezen en vier andere locaties juist aanbevolen. Het is prettig te merken dat de provincie deze constructieve houding weet te waarderen.”

Definitieve locaties
De vier Rotterdamse locaties zijn de Landtong Rozenburg, de Verlengde Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland), Beneluxplein (Hoogvliet) en bedrijventerrein Charloisse Poort. Locaties als Rivium Noord en Zuid en de Hoekse duinen en pier zijn afgevallen.

Het zal nog even duren voordat er echt windturbines op de vier aangewezen locaties staan, meldt Langenberg: “De molens worden gerealiseerd door commerciële partijen. Voor drie van de vier locaties kunnen geïnteresseerde bedrijven zich nu bij ons melden. Daarna start de voorbereiding, inclusief nauw overleg met bewoners én bedrijven uit de omgeving.”

Eerste stap: Landtong Rozenburg
De Landtong Rozenburg is de eerste van de nieuwe locaties waar concrete stappen worden gezet. Omdat de nieuwe oostelijke locatie deel uitmaakt van het havengebied, is het Havenbedrijf Rotterdam bij de realisatie betrokken. In het westelijke deel vervangt het Havenbedrijf Rotterdam zelf tien bestaande windmolens door modernere, efficiëntere modellen, zodat dit deel van het windpark groeit van 15 naar 27 megawatt aan windenergie. In het oostelijke deel van dit windpark wordt met nieuwe turbines nog eens minimaal 9 megawatt gerealiseerd door ontwikkelaar De Wolff Nederland Windenergie.

Inspraak van meet af aan
Voor het westelijke en oostelijke deel samen, organiseren De Wolff, Havenbedrijf en gemeente Rotterdam op 16 en 18 januari informatiebijeenkomsten voor bewoners én bedrijven op locaties in Maassluis en in Rozenburg. Bewoners en bedrijven kunnen tot 1 februari 2018 een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau over de MER. Daarnaast kunnen zij tijdens bijeenkomsten meepraten over hoe de realisatie van het nieuwe windpark verloopt en op welke manier de omgeving hier profijt van kan hebben.

Langenberg: “Die bijeenkomsten en zienswijzen zijn ontzettend belangrijk. We willen bewoners én ondernemers actief betrekken bij de totstandkoming van het windpark. Ik wil dan ook alle omwonenden en ondernemers uit de omgeving van harte uitnodigen deel te nemen aan de bijeenkomsten“ Meer informatie over windpark Landtong Rozenburg, de inspraakprocedure en de informatiebijeenkomsten voor bewoners en ondernemers, vindt u op www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg.

Meer informatie
• Projectinformatie, inclusief data en locaties avonden Landtong Rozenburg: www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg
• Persbericht “Acht locaties voor windenergie krijgen rood licht”: https://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/1816/
• Informatie over windenergie in Rotterdam, het Havenconvenant en de Leidraad Windenergie: www.rotterdam.nl/windenergie


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl