Direct naar de content

Nieuwe ronde cultuurplan gestart

Een nieuw subsidiestelsel, passend bij de Rotterdamse culturele sector

Vanaf 2021 start de volgende cultuurplanperiode. Rotterdamse culturele instellingen kunnen voor de periode 2021-2024 vanaf half december weer subsidie aanvragen. Met ingang van 2021 worden regelingen en subsidies voor cultuur meer dan voorheen op maat toegesneden naar de behoefte van culturele instellingen in de stad. De grootste verandering in de nieuwe periode is de komst van de Rotterdamse Culturele Basis (RCB).

"De ruim 80 Rotterdamse instellingen – groot en klein – die wij via het cultuurplan subsidiëren zijn van onschatbare waarde voor Rotterdam. Ze trekken een gevarieerd publiek en voorzien in een belangrijke culturele behoefte,” aldus wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur & Toerisme). “In de volgende cultuurplanperiode verwachten wij van deze instellingen dat zij samen met de gemeente aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken en het verlevendigen van het culturele ecosysteem. We willen ook dat ze zich inzetten voor het ontwikkelen van talent, samenwerking, eerlijke beloning van professionals, inclusiviteit en diversiteit. Van enkele instellingen met een sleutelpositie in het culturele veld, de RCB, verwachten we daarop extra inspanningen."

De Doelen, Theater Rotterdam, Luxor Theater, Theater Zuidplein, Museum Boijmans Van Beuningen, Maritiem Museum Rotterdam, Kunsthal Rotterdam en het Rotterdams Philharmonisch Orkest vormen per 2021 de RCB.

Ruim 80 miljoen
Rotterdam heeft voor de komende vier jaarlijks ruim 80 miljoen beschikbaar voor culturele instellingen. Daarvan is 42 miljoen voor de Rotterdamse Culturele Basis. 37 miljoen komt beschikbaar voor de Rotterdamse culturele instellingen die na een subsidieaanvraag op advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een subsidie krijgen toegekend.

Passend
Voor nieuwe organisaties ‘in opbouw’ wil het college bovendien een nieuwe tweejarige Impulsregeling introduceren. Die is erop gericht dat nieuwe instellingen kunnen professionaliseren en vooral op zakelijk vlak kunnen groeien. Daarvoor is jaarlijks 750.000 euro beschikbaar. Voor de nog te ontwikkelen plusprogramma’s, gericht op culturele ontwikkeling en cultuurparticipatie in Rotterdam-Zuid en andere wijken, is eveneens 750.000 euro per jaar beschikbaar. Samen met de al bestaande regelingen zoals PitcherPerfect, crowdfunding en cultuurleningen ontstaat met ingang van 2021 een flexibel en transparant subsidiestelsel.

“Meer cultuur”
Wethouder Said Kasmi spreekt van een doorbraak: “In de huidige en vorige cultuurplanperiodes konden kleine organisaties zich moeilijk staande houden. Nieuwe organisaties kregen moeilijk toegang tot subsidie. Door ons subsidiestelsel vanaf 2021 breder in te richten, sluit het beter aan bij de dynamiek van de sector waardoor cultureel potentieel niet langer onbenut blijft. Nieuwe makers en nieuwe genres krijgen de ruimte. Dat is mooi, want we willen meer cultuur voor alle Rotterdammers.”

Adviesaanvraag RRKC
Culturele instellingen kunnen van 16 december 2019 tot 1 februari 2020 een aanvraag indienen voor het Cultuurplan 2021-2024. Dat geldt ook voor de instellingen binnen de RCB. De RRKC brengt op 1 juni 2020 een advies uit over de aanvragen. Op verzoek van het college beoordeelt de RRKC de plannen op onder andere artistieke kwaliteit, bedrijfsvoering en fair practice.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Joachim Kost, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, 06 – 39 10 73 81 of mj.kost@rotterdam.nl