Direct naar de content

Nieuwe koers voor aanpak laaggeletterdheid

Het Rotterdams college van B en W slaat een nieuwe weg in om laaggeletterdheid terug te dringen. Laaggeletterdheid is ook in de Maasstad een maatschappelijk probleem dat zorgt dat inwoners worden belemmerd in hun integratie, werk, participatie en een gezonde levensstijl. Het college brengt daarom een nieuwe aanpak waarbij taaleducatie gericht wordt ingezet om deze beperkingen op te heffen.

Taal is in de nieuwe aanpak geen doel op zich maar een instrument om Rotterdammers maatschappelijke doelen te laten bereiken die nu voor hen niet of onvoldoende haalbaar zijn. Dat is de kernboodschap van het nieuwe Beleidskader “Met taal versta je elkaar”. Het Beleidskader geeft de gemeentelijke voorwaarden aan voor het ondernemen van taalactiviteiten in de stad.

Taal is voor het Rotterdamse college de basis om elkaar letterlijk en figuurlijk te kunnen verstaan en een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Taal is niet vrijblijvend en een zaak die iedereen aangaat. Verbetering van de taalvaardigheden is in het directe belang van laaggeletterden, die daarvoor voortaan een eigen bijdrage gaan betalen of een tegenprestatie gaan leveren. Maar het vergt ook een investering van Rotterdammers, bedrijven, zorginstellingen, maatschappelijke instanties en de overheid.

Ronald Schneider, wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie, is duidelijk over de nieuwe, brede aanpak: "Inspanningen op het gebied van taal moeten voortaan aantoonbaar bijdragen aan maatschappelijke doelen en resultaten. We willen zien dat er bij laaggeletterden verbeteringen optreden in hun inkomenspositie, de kans op een baan of beter werk, hun gezondheid. We willen dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Dat is goed voor de Rotterdammers, en het is goed voor de stad. Taal begint bij het individu, maar hoe meer organisaties en bedrijven helpen om de laaggeletterdheid terug te dringen, hoe groter het effect.”

Het college en de gemeenteraad van Rotterdam vinden de aanpak van laaggeletterdheid onder de beroepsbevolking van groot belang. In de afgelopen jaren hebben gemeenteraadsleden ook verschillende voorstellen ingediend om te komen tot verbetering van de taalvaardigheden van laaggeletterden. Deze voorstellen, die brede steun kregen, zijn verwerkt in het Beleidskader “Met taal versta je elkaar”.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl