Direct naar de content

Nieuwe gymzaal in Rotterdam Hillesluis

Alle scholen in Hillesluis Lekker Fit!

Afgelopen woensdag opende wethouder Adriaan Visser (Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport) een nieuwe gymzaal in Hillesluis. De zaal ligt op de hoek van de Slaghekstraat en de Laantjesweg. Door de bouw van deze gymzaal kunnen OLBS de Piramide en BS Willem van Oranje/Savornin Lohmanschool deelnemen aan het programma Rotterdam Lekker Fit!. Een van de onderdelen van dat progamma is, dat kinderen meer gaan bewegen tijdens en na schooltijd.

Lekker Fit! school
OLBS de Piramide en BS Willem van Oranje/Savornin Lohmanschool zijn erg blij dat ze gebruik kunnen maken van de gymzaal. Doordat het aantal gymzalen in Hillesluis nu is uitgebreid, is het mogelijk om extra gymlessen en naschoolse activiteiten voor deze scholen in te plannen. Alle kinderen van beide scholen kunnen door de bouw van de gymzaal drie keer in de week gymmen en ook na schooltijd zullen er voor hen sportactiviteiten georganiseerd worden.

Beide scholen zijn nu ook echt Lekker Fit!-school. Hiermee zijn alle scholen in Hillesluis Lekker Fit! De scholen gaan in de loop van april gebruik maken van de nieuwe sportaccommodatie. Ook kan de zaal na schooltijd worden verhuurd aan andere gebruikers uit de wijk.

Rotterdam Lekker Fit!
Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zetten de scholen en de gemeente Rotterdam zich samen in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen tot 14 jaar. Op 94 basisscholen ondersteunen leerkrachten, sportdocenten en gezondheidsprofessionals, zoals diëtisten, de leerlingen meer te bewegen en gezonder te eten. Ook worden steeds meer kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Lekker Fit!. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn, waarin kinderen in aanraking komen met een gezonde en fitte leefstijl.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of beeldmatieraal in hoge resolutie kunt u contact opnemen met Irene Warbout, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, ic.warbout@rotterdam.nl, 06 51 00 38 52