Direct naar de content

Nieuwe gemeenteraad Rotterdam geïnstalleerd

Vanmiddag zijn, in de raadzaal van het stadhuis, de raadsleden van de gemeenteraad van Rotterdam beëdigd door voorzitter Ahmed Aboutaleb.

Naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen van 16 maart jl. maken de volgende 45 gekozen volksvertegenwoordigers deel uit van de gemeenteraad voor de periode 2022-2026:

Namens Leefbaar Rotterdam
Robert Simons
Ingrid Coenradie
Tanya Hoogwerf
Bart van Drunen
Marcel Verhoef
Simon Ceulemans
Gerben Vreugdenhil
Vanessa Bruin
Benvenido van Schaik
Joey de Waard

Namens de Rotterdamse VVD
Vincent Karremans
Dieke van Groningen
Pascal Lansink-Bastemeijer
Marike Abrahamse
Diederik van Dommelen
Simon Becker

Namens GroenLinks
Mina Morkoç
Astrid Kockelkoren
Larissa Vlieger
Marvin Biljoen
Stephan Leewis

Namens D66
Chantal Zeegers
Joan Nunnely
Ingrid van Wifferen
Agnes Maassen
Tim de Haan

Namens de PvdA
Richard Moti
Sarah Reitema
Narsing Balwantsingh
Co Engberts

Namens DENK
Enes Yigit
Faouzi Achbar
Tunahan Kuzu
Natasha Mohamed-Hoesein

Namens Volt
Imane Elfilali
Tim Kind

Namens Partij voor de Dieren
Ruud van der Velden
Sabrina van de Peppel

Namens BIJ1
Mieke Megawati Vlasblom
Michantely de Jong

Namens 50PLUS
Ellen Verkoelen

Namens ChristenUnie
Tjalling Vonk

Namens SP
Theo Coşkun

Namens CDA Rotterdam
René Segers-Hoogendoorn

Namens Forum van Democratie
Ardi Oostdijk


Plaatsvervangend voorzitters en nestor
Vanmiddag zijn de volgende plaatsvervangend voorzitters benoemd (die voorzitter Ahmed Aboutaleb vervangen bij afwezigheid):
1) Natasha Mohamed-Hoesein (DENK)
2) Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
3) Astrid Kockelkoren (GroenLinks)
4) Joan Nunnely (D66)

Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) is door de gemeenteraad aangewezen als Nestor. Theo Coşkun (SP) is de plaatsvervangend Nestor.

Nieuwe leden Commissie tot onderzoek van de Rekening (COR)
Vanmiddag zijn de volgende raadsleden benoemd als voorzitter en lid van de COR:
– Gerben Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) – voorzitter
– Pascal Lansink – Bastemeijer (VVD)
– Agnes Maassen (D66)
– Marvin Biljoen (GroenLinks)
– Jaap Rozema (burgerlid Partij voor de Dieren)

De COR heeft als taak de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Rotterdam te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Het onderzoek richt zich op de ordelijkheid van het financieel beheer, alsmede op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering.

Activiteiten gemeenteraad komende maand
De komende weken staan in het teken van het inwerkprogramma. De eerste officiële activiteit van de gemeenteraad is de actualiteitenraad op 14 april. De eerste gemeenteraadsvergadering staat op 21 april gepland.

Raadsinformatiesysteem gemeenteraad Rotterdam
Sinds 14 maart is het raadsinformatiesysteem (te raadplegen voor o.a. agenda activiteiten gemeenteraad, stukken en uitzendingen) bereikbaar via een nieuwe url: Dashboard RotterdamRaad – iBabs RIS