Direct naar de content

Nieuwe doorbraak in plasticrecycling met steun van Rotterdams Energie Transitie Budget en EU REACT

Start-up OBBOTEC heeft in Plant One in de Rotterdamse Botlek een innovatieve demonstratie installatie voor plasticrecyling gebouwd: Selectieve Plastic Extractie (SPEX). In de installatie worden gebruikte plastics, waaronder plasticfolies, met behulp van innovatief oplosmiddel verwerkt tot nieuwe zuivere grondstof. 99% van de plastic grondstof dat hierbij overblijft is zo zuiver dat het weer ingezet kan worden voor verpakkingen. Een doorbraak in de recycling van plastic. Vandaag opende wethouder duurzaamheid Arno Bonte de nieuwe installatie, die mede mogelijk is gemaakt met financiële steun van het Rotterdams Energie Transitie Budget en subsidie van EU REACT.

Plasticfolies eindelijk recyclebaar
Tot nu toe waren plasticfolies slecht recyclebaar en konden deze materialen alleen laagwaardig worden verwerkt tot bijvoorbeeld bermpaaltjes, of worden verbrand met terugwinning van energie. Dankzij de nieuwe technologie van OBBOTEC kunnen ook andere plastics, die bijvoorbeeld in shampooflessen worden toegepast, hoogwaardig worden gerecycled. Het rendement van dit recycleproces is bijna 100% omdat alleen de verontreinigingen en andere plastics eruit gehaald worden.

Wouter van Neerbos en Diederik Jaspers, grondleggers van de installatie: “OBBOTEC’s Selectieve Plastic Extractie (SPEX) is een innovatieve chemische kunststof recycling technologie gebaseerd op solvolyse. SPEX kan een mix van afvalplastics omzetten in (bijna) ‘virgin’ granulaat, omdat het alle verontreinigingen uit plastic verwijdert. Verontreinigingen zoals geur- en kleurstoffen, coatings en weekmakers. Dit in tegenstelling tot de huidige mechanische recycling waarbij de verontreiniging niet wordt verwijderd.”

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) ziet veel potentie in de nieuwe recycletechniek. “Plastic kan hiermee veel hoogwaardiger gerecycled worden en het gebruikt ook nog eens veel minder energie. We besparen dus grondstoffen en perken de CO2-uitstoot drastisch in.”

Opschaling
Het komende half jaar testen diverse bedrijven en multinationals met verschillende plastics zowel de werking van de installatie als hoe de nieuwe innovatie op grote schaal toegepast kan worden. Doel is dat deze testfase begin 2023 leidt tot een investering in een eerste commerciële installatie waar 5.000 tot 10.000 ton afvalplastics per jaar verwerkt kan worden. Dit levert een flinke CO2-winst op. Naar verwachting gaat het daarbij om een besparing van circa 15.000 tot 30.000 ton CO2-uitstoot.

Potentie
De potentie voor de toekomst is echter fors groter. In Nederland is er circa 300.000 ton onverwerkte afvalplastics beschikbaar voor deze vorm van recycling. Dit kan op jaarbasis leiden tot 0,9 mln ton minder CO2-uitstoot in de keten. Ongeveer de helft daarvan is directe uitstootreductie.

Innovaties van de toekomst
Vanuit haar economische circulaire innovatieaanpak stimuleert de gemeente Rotterdam innovaties die met behulp van regionale, Rijks- en Europese fondsen kunnen doorgroeien naar volwaardige installaties. De gemeente Rotterdam, Innovation Quarter, het Havenbedrijf en de provincie Zuid-Holland trekken hierbij gezamenlijk op.

Afbeeldingen

  • Ingebruikname van OBBOTEC's Selectieve Plastic Extractie (SPEX) door wethouder Arno Bonte