Direct naar de content

Nieuwe brug voor Rotterdam

Rijk en regio investeren in betere bereikbaarheid en groei regio Rotterdam

Een nieuwe brug over de Nieuw Maas, waarover snel en frequent openbaar vervoer gaat rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Station Stadionpark bij De Kuip als een vast treinstation. Aanpassingen op de Algeracorridor (N210) voor betere doorstroming van het verkeer. En ook op de A16, tussen knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk/Vaanplein, aanpassingen voor betere doorstroming.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam hebben met elkaar afgesproken fors te investeren in deze maatregelen. Voor de Algeracorridor besloten ook de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard mee.

Een belangrijke stap waarmee een grote verbetering van de bereikbaarheid van Rotterdam en de regio mogelijk wordt.

Voor de nieuwe multimodale brug is bijna €1,3 miljard gereserveerd waarvan het Rijk €634 miljoen voor haar rekening neemt. De regio maakt geld vrij voor de andere helft van het bedrag.

Wethouder Vincent Karremans is enorm blij en tevreden met de uitkomst van het overleg met de ministeries, de provincie en MRDH; ‘Rotterdam en de regio gaan met deze investering een veel gezondere toekomst tegemoet. We willen huizen bouwen, mensen aan het werk helpen, de universiteit en hogeschool dichterbij brengen en Rotterdammers snel en makkelijk door de stad laten bewegen. Dat gaan we hiermee allemaal mogelijk maken. Ik ben ontzettend trots dat we dit voor Rotterdam voor elkaar hebben gekregen. We gaan nu verder om een prachtplan uit te werken.’

Nieuwe brug om wonen en werken mogelijk te maken
De brug maakt meer wonen en werken mogelijk voor de Zuidelijke Randstad. De nieuwe oversteek over de Maas is een belangrijke voorwaarde om ongeveer 35.000 woningen te bouwen in de Oostflank van de regio Rotterdam. De brug, tussen de Nesserdijk en de Burgerhoutstraat/Olympiaweg, is geschikt voor alle soorten verkeer: Hoogwaardig openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. De brug biedt ook ruimte aan innovatieve (deel)mobiliteitsconcepten en nood- en hulpdiensten.

Snel openbaar vervoer Kralingse Zoom-Zuidplein
Een nieuwe brug over de Nieuwe Maas geschikt voor openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en (beperkt) voor auto’s. Over de brug gaat hoogwaardig snel en frequent openbaar vervoer rijden tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Deze nieuwe hoogwaardige lijn geeft het regionale openbaar vervoer een grote impuls en rijdt tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, via Strevelsweg – Sandelingplein – Breeplein – Stadionpark – De Esch -EUR/Brainpark.

Treinstation Stadionpark
Het huidige evenementenstation Stadionpark wordt omgebouwd tot een permanent treinstation waar dagelijks 6 keer per uur Sprinters rijden in beide richtingen. In de toekomst kan dit groeien naar 8 Sprinters per uur.

Volgende stappen
Komende maanden wordt het zogenaamde voorkeursalternatief dat nu bestuurlijk is vastgesteld, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit zal in de eerste helft van volgend jaar plaatsvinden. Als de raad positief heeft besloten, start de volgende fase, de planuitwerking. Daarbij wordt een participatietraject opgesteld met belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers en de binnenvaartsector.

Maatregelen Rotterdam onderdeel van groter bereikbaarheidsplan Zuid-Holland
De investeringen in de regio Rotterdam maken onderdeel uit van een groter investeringsplan voor de bereikbaarheid van Zuid-Holland. In totaal gaat het om een bedrag van €4,8 miljard. Deze mega-investering in onder meer de spoorlijn Leiden-Dordrecht (‘Oude Lijn’) als ruggengraat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland maakt de bouw van 170.000 woningen langs die spoorlijn mogelijk. Dat is van groot belang voor de economische kracht van de regio én de samenhang met de belangrijke economische locaties in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Wethouder Vincent Karremans; ‘Deze ongekende investering maakt buitengewoon veel mogelijk! Niet alleen voor Rotterdam maar ook voor de regio en de hele provincie. Alle maatregelen passen bij elkaar en zorgen dat wij zo slim en zorgvuldig mogelijk omgaan met de ruimte die we hebben. Een mooi samenspel waar alle partijen trots op kunnen zijn!’