Direct naar de content

Nieuwe afspraken voor de Rotterdamse woningmarkt

De woningcorporaties die actief zijn in Rotterdam, huurdersorganisaties en gemeente ondertekenden woensdag de vernieuwde prestatieafspraken.

De afspraken zijn belangrijk voor de woningmarkt in Rotterdam en geven vorm aan de samenwerking tussen de corporaties en de gemeente.

Per woningcorporatie worden afspraken gemaakt over het onderhoud van huizen en bijvoorbeeld de verduurzaming van woningen. De afspraken gaan ook over de bouw van nieuwe huizen, om te zorgen voor een goede balans van het woningaanbod in de verschillende wijken.

Met de prestatieafspraken laten corporaties zien hoe ze invulling geven aan het woonbeleid, vastgesteld door de gemeente. Alle afspraken staan gepubliceerd op de website van de gemeente Rotterdam

De prestatieafspraken gelden een jaar, daarna worden er nieuwe afspraken met corporaties gemaakt. De eerst volgende prestatieafspraken lopen langer, zodat er meer aandacht is voor een duurzame groei van ontwikkeling van de woningmarkt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, 06 – 41 31 65 67 of t.breimer@rotterdam.nl