Direct naar de content

Nieuw woonplatform voor eerlijke verhuur

Gemeente Rotterdam maakt werk van eerlijke verhuur van particuliere huurwoningen. Vanaf 1 september kunnen kandidaten die op zoek zijn naar een huurwoning anoniem terecht op het nieuwe woonplatform ‘Eerlijk te huur’. Daarmee wil de gemeente ongewenst verhuurgedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars, zoals woondiscriminatie, tegengaan. Het betreft een pilot van zes maanden, dat bij succes makkelijk en snel uitgerold kan worden in meerdere steden.

Woondiscriminatie
Woondiscriminatie is een groeiend probleem. In de Nederlandse wet staat dat verhuurders van woningen niet mogen selecteren op persoonskenmerken als herkomst, geslacht, nationaliteit of godsdienst. Maar uit onderzoek blijkt dat dit toch vaak gebeurt. Zo hebben kandidaat-huurders met een niet-Nederlands klinkende naam 23% minder kans om uitgenodigd te worden voor een bezichtiging.

“Onacceptabel”, vindt wethouder Chantal Zegers (o.a. Bouwen en Wonen) die ongewenste woondiscriminatie een halt toe wil roepen. “Niemand, maar dan ook niemand mag op basis van diens achtergrond buitengesloten worden op de woningmarkt . Want gelijke kansen voor een woning is een fundamenteel recht.”

Eerlijk te Huur
Het nieuwe woonplatform ‘Eerlijk te Huur’ werkt eenvoudig. De kandidaat schrijft zich in via een soort beveiligde kluis. Je maakt een persoonlijk ‘Woonpaspoort’ aan met daarin gegevens als inkomen, grootte en samenstelling van het huishouden. De ontwikkelaar toetst of de kandidaat huurder geen valse informatie verstrekt. Daarna kan iedereen op een eerlijke manier helemaal anoniem reageren op een woning.

Voorbeeld voor andere steden
De pilot is een belangrijk stap om de Wet goed verhuurderschap uit te voeren die door veel andere gemeentes en het ministerie van Binnenlandse Zaken met grote belangstelling wordt gevolgd. Bij een succesvolle uitkomst is de verwachting dat deze methodiek op meer plaatsen wordt overgenomen.

200 woningen
“De pilot is mogelijk dankzij een goede samenwerking met het Platform Particuliere Verhuurders Rotterdam (PPVR)”, vertelt Zeegers. “Zij voorzien in een aanbod van 200 woningen en dragen zo zorg voor een solide start”. Het gaat daarbij niet alleen om dure woningen; zo’n 60% van de woningen van het PPVR valt onder de sociale huur. Inschrijven kan vanaf 1 september via eerlijktehuur.nl

Neem voor meer informatie contact op met Ekin Yazbahar-Sönmez, bestuursvoorlichter wethouder Zeegers, tel. 06 – 134 283 89.