Direct naar de content

Nieuw initiatief voor deelfietsen in Rotterdam

“Deze stad is van de auto, het moet weer van de bewoners worden”. Dat zei Daan van der Have, directeur Watertaxi, tijdens het Fietscongres gisteren in Rotterdam. Hij maakte bekend dat ook de watertaxi zo snel mogelijk deelfietsen wil aanbieden.

Aan het congres – een initiatief van wethouder Pex Langenberg (o.a. mobiliteit) – namen wethouders en ambtenaren van 15 gemeenten deel. Fietsen is een hot item in bestuurlijk Nederland. De ene gemeente wil graag meer bewoners op de fiets. Want fietsen is gezond en een goed alternatief voor de auto. Maar hoe zorg je ervoor dat meer mensen de fiets pakken? Investeren in infrastructuur is niet genoeg. Andere gemeenten hebben juist te kampen met een wildgroei aan fietsen. Met echte fietsfiles en een tekort aan fietsparkeerplekken als gevolg. Tijdens het congres kwamen de gemeenten bijeen voor oplossingen en goede voorbeelden. En om te onderzoeken wanneer de gemeenten aan zet zijn en wanneer de rijksoverheid aan de lat staat om de fiets beter tot zijn recht te laten komen.

Tour de fiets
De middag begon met een ‘tour de fiets’, waarbij wethouders en ambtenaren enkele (fiets)highlights van Rotterdam aandeden en tegelijk een korte presentatie kregen. Bij de Markthal zei directeur generaal Mark Frequin van het ministerie van infrastructuur en milieu, dat het niet handig is om te denken: ‘Daar ben ik niet van’. In deze tijd wil het Rijk graag samen met gemeenten naar fietsoplossingen zoeken. In het Hefpark liet Shurdon Faneyte zien hoe zijn BMX-fietsschool de fietscultuur op Zuid bevordert. Met uitzicht op de Nieuwe Maas introduceerde Daan van der Have (directeur Watertaxi) zijn plannen om een deelfietsensysteem op te zetten. Na de OV-fiets en Gobike (dat over enkele maanden begint) wordt dit het derde deelfietsensysteem in Rotterdam.

Autovrij maken
Aangekomen in de Euromast deelde Stefan Bendiks van Artengineering de resultaten van het nieuwe en nog niet gepubliceerde onderzoek ‘Meer fiets meer stad’. Dat gaat over de effecten van infrastructurele maatregelen door gemeenten op het fietsgebruik. Het autovrij maken van de binnenstad en voorrang geven aan fietsers op kruispunten blijken de goedkoopste maatregelen en zorgen voor de grootste toename aan fietsers. Daarna was er onder leiding van schrijver en fietser Ernest van der Kwast een geanimeerde talkshow in drie ronden: ‘de kopgroep’ (fietssteden Amsterdam, Utrecht, Delft en Zwolle), ‘de uitdagers’ (opkomende fietssteden Leiden en Dordrecht) en ‘de sprinters’ (startende fietssteden Rotterdam en Schiedam).

Rotterdam fietsstad
Rotterdam heeft de ambitie een echte fietsstad te worden. Met meer gemak, comfort en ruimte voor fietsers. En meer Rotterdammers die de fiets pakken. De komende jaren wordt hier hard aan gewerkt. Bouwen aan een fietsstad doet de gemeente niet alleen, maar samen met de bewoners en ondernemers. Zij ontmoeten elkaar op de online fietscommunity fietsfan010 <link naar www.fietsfan010.nl> . Op fietsfan010 – website en social media – wisselen zij tips, ideeën en nieuws uit over fietsen in en rond de stad. Pex Langenberg: “Ik ben blij om te merken dat I&M ook bij de ‘fietscommunity’ hoort en we in dit ministerie een bondgenoot vinden.”


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl