Direct naar de content

Natuurkaart Rotterdam brengt kansen voor ecologische verbindingen in beeld

Meer leefruimte en verspreidingsmogelijkheden voor kwetsbare planten en dieren in kaart

Rotterdam en de ommelanden is een belangrijk ecologisch knooppunt voor kwetsbare planten en dieren in Nederland. Het gebied grenst aan verschillende rivieren en heeft een grote diversiteit aan grondsoorten. Samen met de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur en deelgemeenten, heeft de gemeente Rotterdam de belangrijkste natuurlijke gebieden en verbindingszones in beeld gebracht in de Natuurkaart Rotterdam.

Met de kaart in de hand kan bij toekomstige ontwikkelingen rekening gehouden met de noodzakelijke verbinding van stedelijke natuurgebieden. Ook biedt de kaart inzicht waar bij toekomstige ontwikkelingen nog ontbrekende schakels aangelegd kunnen worden. Daarnaast zal de Natuurkaart ook worden gebruikt voor een plaatselijk meer natuurlijk beheer van de buitenruimte.

Bij het opstellen van de Natuurkaart Rotterdam is nadrukkelijk gekeken naar de samenhang van de ecologische waarden van de stad (inclusief de haven) met andere aspecten: recreatie, ruimtelijke kwaliteit, economische waarde van groen en de gebruikswaarde voor de inwoners. Wethouder duurzaamheid en buitenruimte Alexandra van Huffelen: “De Natuurkaart is een goed instrument om de ecologische ambities van de gemeente vast te leggen. Ecologische kennis van experts was altijd al een belangrijk onderdeel bij het maken van ruimtelijke plannen. Met de natuurkaart is de stedelijke ecologische structuur nu eenvoudiger inzichtelijk”.

“Door het verbeteren van natuurlijke, ecologische verbindingen zijn er meer mogelijkheden voor planten en dieren in de stad om met hun soortgenoten buiten de stad in contact te komen. Je vergroot de veerkracht van het eco-systeem in de stad doordat kerngebieden met elkaar worden verbonden”, aldus Niels de Zwarte hoofd Bureau Stadsnatuur en lid van de Rotterdamse adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur.

Natuurlijker beheer van het groen in de stad
De Natuurkaart Rotterdam zal ook worden gebruikt als basisdocument voor een meer natuurlijk beheer van de buitenruimte. Er komen meer groenplekken met kruiden, zaden en bloemen voor bijvoorbeeld bijen en vlinders. Dit wordt bereikt door anders te maaien en meer zaden in te zaaien in bermen en groengebieden. Hillegersberg/Schiebroek heeft voor het gebied de kaart al verder uitgewerkt en vertaald tot op wijk- en straatniveau. Portefeuillehouder buitenruimte Chantal Zeegers: “Bomen aan de Molenlaan hebben bijvoorbeeld een belangrijke functie als doorvliegroute voor vleermuizen. Zo kunnen ze doorvliegen naar de Rottemeren, en andersom natuurlijk”.

Groene Parels
Op de Natuurkaart zijn enkele bijzondere (groene) plekken in de stad aangeduid: de natuurparels. Groen cultuurhistorisch erfgoed, zoals de tuin van Schoonoord en het Arboretum Trompenburg, herbergen namelijk heel specifieke natuurwaarden. Zij vormen een dagelijkse inspiratie voor veel burgers bij het inrichten van de eigen tuin. Deze groene parels brengen de natuur dichtbij het eigen huis.

De Natuurkaart Rotterdam volgt op een advies uit 2013 van de Rotterdamse adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur, en is samen met de leden van deze commissie, de deelgemeenten en de gemeenten samengesteld. De toelichting is te vinden via: rotterdam.nl/natuurkaartinrotterdam


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Van Huffelen, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Voor meer informatie over de Rotterdamse adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur, zie: rotterdam.nl/adviescommissiedierenwelzijnenstadsnatuur