Direct naar de content

Nationaal Monumentencongres onderzoekt veranderende waardering van monumenten

Op uitnodiging van de gemeente Rotterdam komen donderdag 10 november zo’n 600 erfgoedprofessionals samen in de Schouwburg Rotterdam. Wethouder Pex Langenberg van Cultuur opent het nationale congres dat voor de vijfde maal wordt gehouden. Het thema van het congres is ‘Bestaande Waarden en Nieuwe Waardering’ met als onderwerpen veranderende waarden, waardering van monumenten en de gevolgen daarvan voor monumentenzorg.
 

Cultuurhistorische waarden staan niet langer voorop bij de waardering van monumenten. Het maatschappelijk draagvlak en toekomstperspectief worden steeds bepalender bij beslissingen over behoud en gebruik van monumentale gebouwen. Gebruikers en belanghebbenden – zij die de omgeving bouwen, bewonen en beleven – hebben allemaal wensen, meningen, ideeën en plannen met betrekking tot ‘hun’ monumentale erfgoed. Hierdoor wordt monumentenzorg steeds dynamischer en complexer. En de rol van de monumentenzorger- en ontwikkelaar beweegt mee: van inhoudelijk expert verschuift deze naar initiator en regisseur.

Prikkelend programma
Het Nationaal Monumentencongres besteedt aandacht aan deze veranderingen met een prikkelend programma. Stedenbouwkundige Joks Janssen neemt de plenaire ochtendsessie voor zijn rekening. Ondernemers Luuk Schotsman en Tjeerd Hendriks vertellen over de restauratie en (her)ontwikkeling van het Industriegebouw in Rotterdam. Daarnaast zijn er twee rondes van tien interactieve fringemeetings. Hierin komen vragen aan de orde als: wat is waarde en hoe waarderen ondernemers en bewoners erfgoed, wat is het resultaat van erfgoedprojecten, opgezet met de expliciete bedoeling verschillende sociale groepen te mobiliseren en vervolgens te integreren? Met partners als de Provincie Zuid-Holland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, kenniscentra, erfgoedorganisaties en architecten wordt onder leiding van dagvoorzitter Nelleke Noordervliet het congres afgesloten met de bekendmaking van de Young Talent Award.


Noot voor de redactie:

Nationaal Monumentencongres ‘Bestaande waarden en nieuwe waardering’. Donderdag 10 november van 10.00 tot 17.00 uur, Rotterdamse Schouwburg.

Meer informatie:
Monumentencongres, Veerle Simons, tel. 06 44 41 17 98
Bestuursvoorlichter, Anna Feiner, tel. 06 22 04 96 57.