Direct naar de content

Naar een sterke positie van het raadslid

Gemeente Rotterdam, Rotterdamse werkgevers en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trekken samen op in proef

Een versterkte positie van raadsleden. Dat is de ambitie die de gemeenteraad, Rotterdamse werkgevers verenigd in de Club Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben. Ze willen samen optrekken in een bijzondere proef waarbij deelnemende werkgevers de intentie hebben om een inkomens-, pensioen- en terugkeergarantie te bieden aan medewerkers die als raadslid worden gekozen. Verder wordt gewerkt aan mogelijkheden tot differentiatie in vergoedingen en van werk-naar-werk begeleiding voor raadsleden die als volksvertegenwoordiger stoppen en daar behoefte aan hebben.

Praktische bezwaren wegnemen

Raadslid zijn is geen sinecure. Een overvloed aan stukken, intensieve vergaderingen, voeling houden met de achterban, een publieke functie met alle media-aandacht van dien; het is een greep uit het zeer drukke leven van het gemiddelde Rotterdamse raadslid. Veel van die raadsleden doen dit naast een reguliere baan.

Het ambt van raadslid wordt gezien als een nevenfunctie. In de praktijk heb je als raadslid een betaalde baan of ben je ondernemer om in het levensonderhoud te voorzien. De keuze om als volksvertegenwoordiger maatschappelijk waardevol werk te doen, staat onder toenemende druk. Wie bijvoorbeeld een volledige baan in loondienst heeft en van daaruit enkele dagen per week raadswerk wil doen, moet rekening houden met achteruitgang van inkomen, het verlies van inkomensgarantie en een lagere pensioenopbouw. En misschien krijgt betrokkene wel een probleem met de terugkeer in de volledige functie. Ook het vinden van werk na beëindiging van het raadslidmaatschap kan een heikele opgave zijn. Door een aantal praktische bezwaren weg te nemen wordt de positie versterkt, beargumenteren de voorzitter van de gemeenteraad Ahmed Aboutaleb en raadsgriffier Han van Midden van de gemeente Rotterdam.

Initiatief

Aboutaleb en Van Midden kwamen met werkgevers uit de stad, verenigd in de Club Rotterdam, en het ministerie van BZK een initiatief overeen om de positie van raadsleden te versterken en aantrekkelijker te maken. Dit houdt in dat de Club Rotterdam de intentie heeft uitgesproken om te experimenteren met het bieden van een inkomens-, pensioen- en terugkeergarantie aan medewerkers die zich maatschappelijk inzetten door middel van het raadslidmaatschap. Gekeken wordt naar welke aangesloten ondernemingen aan deze proef kunnen en willen meedoen. Het is uiteraard aan politieke partijen zelf om kandidaten te selecteren. Onafhankelijkheid in de raad van de vertegenwoordigers blijft gewaarborgd.

Verder wordt gewerkt aan mogelijkheden tot differentiatie in vergoedingen en is het de intentie om raadsleden die stoppen met het raadswerk desgewenst van werk naar werk te begeleiden.

De politieke partijen in de gemeenteraad stemmen in met deze proef. Demissionair minister Plasterk van BZK heeft ook ingestemd met de proef in Rotterdam. De initiatiefnemers zorgen samen voor een passend introductie- en opleidingsaanbod, waarbij ook Raadslid.Nu wordt uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Seminar

Op maandagmorgen 4 september aanstaande organiseren de drie initiatiefnemers in de Burgerzaal van het stadhuis een seminar over het de positie van het raadslid en de proef in Rotterdam. Ook ondertekenen zij bij deze gelegenheid een intentieverklaring.


Noot voor de redactie:

Een uitnodiging voor het seminar volgt. Voor meer informatie naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met:

  • Ben Vree, bestuurslid van de Club Rotterdam, tel.: 06 53 14 83 92
  • Han van Midden, raadsgriffier van de gemeente Rotterdam, tel.: 010 26 73 400