Direct naar de content

Moti: stijgende lijn in dienstverlening, nu doorzetten

De dienstverlening van de gemeente Rotterdam is op vijf punten zichtbaar verbeterd. Het gaat onder andere om het inzetten van gastvrouwen en gastheren, terugbellen en meer digitale dienstverlening. Wethouder Moti (Dienstverlening), die in juni 2013 zijn verbeterplannen lanceerde: “Ik ben zeker niet ontevreden over de voortgang, want op een aantal punten is ons doel bereikt. Op enkele punten moeten we de stijgende lijn nog goed doorzetten.”

Het contact met Rotterdammers en bedrijven is vaak zakelijk en niet alledaags. Wethouder Moti wil daarom dat de dienstverlening van de gemeente gewoon op orde is. Op de vijf verbeterpunten die hij in juni heeft gepresenteerd, zijn de volgende resultaten geboekt.

  • Verbeteren terugbelgedrag: gemiddeld is het percentage van mensen dat is terug gebeld gestegen van 43 naar 71 procent vanaf april 2013. Dit verschilt sterk per onderdeel van de gemeente. Bij sommige afdelingen wordt iedereen teruggebeld, maar het komt ook nog voor dat blijft steken op ruim de helft.
  • Hospitality: momenteel is in vier Stadswinkels een gastheer of gastvrouw aanwezig om mensen te ontvangen en wegwijs te maken, waarmee deze doelstelling is behaald. Inmiddels zijn er ook 10 doe-het-zelf- zuilen.
  • Verbeteren digivaardigheid: 144 mensen hebben tot grote tevredenheid een cursus gevolgd en zijn wegwijs op internet. Nog eens 190 mensen hebben zich aangemeld, waarmee het aantal van 200 mensen ruimschoots wordt gehaald. Inmiddels kan ook op enkele plekken een afspraak worden gemaakt zonder DigiD.
  • Parkeerproducten digitaal: de aanvraag via de balie is met 10 procent gedaald, en de aanvragen via het digitale loket groeit langzaam. Het aantal aanvragen per post blijft nog gelijk (20 procent).
  • Samenvoegen balies: de Belastingbalie is verhuisd naar de Stadswinkel Centrum, waar sinds afgelopen jaar ook de Vraagwijzer is ondergebracht. Dit zorgt ervoor dat mensen en bedrijven meer zaken op één plek kunnen regelen.

Ook naast deze vijf punten is gewerkt aan een betere dienstverlening. De gemiddelde betaaltermijn van facturen is op een aanvaardbaar niveau gebracht en sinds 1 januari kan men in Rotterdam op iedere locatie en op ieder moment van de dag in het huwelijk treden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Brehm, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 20 34 71 70 of b.brehm@rotterdam.nl