Direct naar de content

Modern, duurzaam en inspirerend gebouw voor nieuwe Onderwijslocatie Laan op Zuid

cepezed verkozen tot winnend ontwerpteam

Het winnende ontwerpteam voor de nieuwe onderwijslocatie op Rotterdam-Zuid van Hogeschool Rotterdam en scholengroep SNZ van stichting BOOR is bekend. Het ontwerpteam staat onder leiding van architectenbureau cepezed en gaat samen aan de slag voor een modern, eigentijds en zichtbaar duurzaam gebouw, dat een inspirerende en prettige leer- en werkomgeving gaat bieden aan de leerlingen, studenten én medewerkers. Gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam bouwen de nieuwe, duurzame onderwijslocatie tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. Daarmee ontstaat een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. De nieuwbouw moet in 2026 klaar zijn.

Duurzaam en gebruiksvriendelijk
Het ontwerp van architectenbureau cepezed is duurzaam, gebruikersvriendelijk en in meerdere opzichten een verbindende schakel. De omgeving is een belangrijke factor. Stedenbouwkundig gezien wordt het gebouw een groene schakel door bijvoorbeeld vergroende daken. Het ontwerp sluit goed aan bij de bestaande bebouwing door de vriendelijke vormgeving. In het centrale atrium van het getrapte gebouw valt aangenaam (in)direct daglicht binnen, wat prettig is voor de gebruikers. Het gebouw is duurzaam door onder meer daktuinen, houten gevels, zonnepanelen en waterretentie. Maar vooral ook door een zorgvuldig ontwerp, dat een circulaire bouwmethode mogelijk maakt, waarbij de focus ligt op het gebruik van biobased materialen en materiaalbesparing.

Onderscheidend
cepezed heeft zich onderscheiden door in het ontwerp aandacht te hebben voor de mogelijkheden voor samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, de verbinding met de omgeving en de aandacht voor de eindgebruikers van het pand. Deze elementen in het ontwerp hebben ervoor gezorgd dat cepezed de aanbesteding heeft gewonnen.

Onderwijswethouder Kasmi is enthousiast over de eerste schetsontwerpen van het architectenbureau cepezed. “Tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid verrijst straks een nieuw, modern en duurzaam schoolcomplex waar het voortgezet en hoger onderwijs op unieke wijze onder één dak worden gehuisvest. Het belooft een inspirerende leer- en werkplek te worden op Zuid”

Ook Hogeschool Rotterdam en Stichting BOOR zijn blij met de gunning. “We kijken uit naar de samenwerking met het ontwerpteam om van dit gebouw dé perfecte locatie te maken voor zowel het voortgezet als het hoger onderwijs”.

Voortgezet en hoger onderwijs onder één dak op Zuid
De nieuwe onderwijslocatie biedt straks onderdak aan zo’n 3.000 studenten. Hogeschool Rotterdam vestigt in dit gebouw al haar opleidingen en haar onderzoek op het gebied van digitale technologie. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de maatschappelijke en ethische implicaties van de technologie om Rotterdam mooier, slimmer, eerlijker en gezonder te maken. Daarnaast vestigt scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) zich in het gebouw met havo en vwo-onderwijs voor zo’n 800 leerlingen.

De wisselwerking tussen het voortgezet en hoger onderwijs in een gebouw is een verrijking voor zowel de leerlingen als de studenten. Middelbare scholieren maken al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs, wat de doorstroom naar de hogeschool of universiteit kan bevorderen. Ook kunnen scholieren al vroeg kennis maken met de mooie mogelijkheden van digitale technologie.

De nieuwbouw zal in de zomer van 2026 in gebruik genomen worden. Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/onderwijsloz

Convenant VO op Zuid
In de omgeving van het nieuw te bouwen complex worden duizenden nieuwe woningen ontwikkeld. Dat betekent aanwas van leerlingen en studenten en voldoende onderwijsvoorzieningen zijn dan van groot belang. Schoolbesturen BOOR, LMC-VO, CVO en gemeente werken daarom al een aantal jaren samen via het convenant VO op Zuid dat in 2018 is opgesteld. Doel is meer plek voor leerlingen, betere huisvesting, spreiding van scholen en betere doorstroming naar verschillende onderwijsniveaus. De vestiging van een havo- en vwo-afdeling op de Kop van Zuid is één van de afspraken uit het convenant. Met dit plan komt daar nu ruimte voor. Dat er nu meer ruimte komt voor hoger onderwijs past ook bij de ambitie van de gemeente Rotterdam en onderwijspartners voor meer hoger onderwijs op Zuid. Een uitwerking daarvan is de ontwikkeling van de Cultuurcampus aan het Charloisse Hoofd. Ook geeft de gemeente het gebied Stadionpark tegenover stadion De Kuip een metamorfose. Onderdeel hiervan is de bouw van het Onderwijs- en Sportcluster (OSC) Stadionpark op Varkenoord.

Afbeeldingen

  • Schetsontwerp cepezed
  • Schetsontwerp cepezed
  • Schetsontwerp cepezed
  • Schetsontwerp cepezed