Direct naar de content

Minder regeldruk bij vergunningaanvraag kabels en leidingen in Rotterdam

Vanaf 1 augustus is het voor bedrijven makkelijker om een vergunningaanvraag bij de gemeente Rotterdam in te dienen voor het aanleggen of verwijderen van kabels en leidingen. Om de regeldruk voor bedrijven terug te brengen heeft de gemeente haar Leidingenverordening en Telecommunicatieverordening aangepast. Het aantal voorwaarden is verminderd en het proces vereenvoudigd.

De nieuwe Telecommunicatieverordening is vanaf 15 juli ingegaan en de nieuwe Leidingenverordening 2015 gaat vanaf 1 augustus 2015 in. De nieuwe verordeningen zijn versimpeld en enkele voorwaarden verwijderd, hiermee is de regelgeving voor het aanbrengen en verwijderen van kabels en leidingen makkelijker gemaakt. De gemeente heeft betrokken partijen zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Gasunie, Waterbedrijf Evides en energiebedrijf Eneco geconsulteerd om te komen tot makkelijkere regelgeving.

Eenvoudigere aanvraag
Nieuw voor de aanvrager van een leidingvergunning is dat deze bij de aanvraag een deel van de gegevens niet meer hoeft te leveren, omdat de gemeente deze gegevens uit andere overheidssystemen haalt. Daarnaast is het mogelijk aanvragen digitaal te doen. Door het verminderen van de handelingen en het digitaliseren van het proces neemt de doorlooptijd van vergunningaanvragen aanzienlijk af.

Verordeningen
De Leidingenverordening stelt voorwaarden voor het aanleggen, wijzigen en verwijderen van kabels en leidingen. Plaatsing, onderhoud en beheer van leidingen zijn voorbeelden van de voorwaarden.

De Telecommunicatieverordening regelt het melden van voorgenomen aanleg of verwijdering van kabels voor het telecommunicatienetwerk door de aanbieder van telecommunicatie. De verordening is een gemeentelijke aanvulling op de landelijke Telecommunicatiewet.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Persoon, gemeente Rotterdam, 06-51 62 12 82.