Direct naar de content

Minder kosten en CO2 uitstoot door slimme afvalcontainers

Vulgraadmeting en dynamische routeplanning

In alle 6540 afvalcontainers voor glas, papier, plastic, metaal en drankenkartons (PMD), textiel en restafval in Rotterdam wordt vanaf november een sensor geplaatst. De zogenoemde vulgraadmeter in de afvalcontainer meet hoe vol de container is en koppelt deze informatie terug voor een efficiënte routeplanning. Met de sensoren in de containers draagt Rotterdam bij aan een efficiënter beheer van de afvalcontainers en een betere dienstverlening aan de Rotterdammers. Het plaatsen van de sensoren gebeurt na een succesvolle proef van bijna twee jaar in Rotterdam-Zuid.

De sensor zendt net als een vleermuis een ultrasoon geluid uit en meet elk uur hoe vol de container is. Op basis van die informatie wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden. Zo wordt automatisch een efficiënte route gepland. Via een tablet krijgen de chauffeurs de route te zien.

Van vaste naar dynamische ophaalschema’s
In 2015 zijn in Rotterdam-Zuid de eerste sensoren als proef in alle papiercontainers geplaatst. De resultaten van deze proef waren zeer positief. Het aantal inzameldagen kon teruggebracht worden en op het moment van legen zaten de containers gemiddeld meer dan driekwart vol. De grote verandering is de omslag van vaste ophaalschema’s naar dynamische schema’s met slimme informatie.

Slim beheer
Werken met vulgraadmeting en dynamische routeplanning past goed in de visie van Rotterdam om de stad steeds slimmer en duurzamer te beheren. Met de sensoren in de containers draagt Rotterdam bij aan een efficiënter beheer van de afvalcontainers en een betere dienstverlening aan de bewoners. De afvalcontainers zullen minder snel vol zijn. De efficiëntere routeplanning zorgt voor een besparing op de kosten. Bovendien zorgt deze nieuwe manier van rijden voor minder vervoersbewegingen en CO2-uitstoot en dat is beter voor het milieu.
De slimme containers worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europese project RUGGEDISED. Het project bestaat uit dertien duurzaamheidsmaatregelen in de omgeving van Hart van Zuid. Op die plek werkt Rotterdam aan een nieuw, toekomstbestendig stadscentrum voor Rotterdam Zuid.

De komende maanden worden fasegewijs de sensoren in alle 6540 afvalcontainers ingebouwd. Naar verwachting zullen de chauffeurs in januari 2018 de eerste textielcontainers volgens de dynamische routeplanning legen.

Samenwerking met BBF Holding BV
Voor het uitvoeren van deze opdracht werkt Rotterdam samen met BBF Holding BV, waar sinds maart dit jaar het voormalige SW-bedrijf Ferro-Fix uit Rotterdam deel van uitmaakt. Ferro-Fix Nederland produceert de afvalcontainers die gemaakt worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BBF Holding-partner Route Management Solutions BV gaat de containers in Rotterdam voorzien van de slimme elektronica en verzorgt de implementatie van de business intelligence software. Gezamenlijk leveren de BBF-bedrijven slimme containers en afvalbakken die met behulp van intelligente software zorgdragen voor een schone stad en een efficiënte, veilige en milieuvriendelijke inzameling van afval.

Rotterdam is niet de eerste gemeente die vulgraadmeters in afval containers plaatst, maar de schaalgrootte is wel uitzonderlijk. Geen enkele andere gemeente in Nederland heeft vulgraadmeters in 6540 containers.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 010 267 61 24 of ba.moratis@rotterdam.nl