Direct naar de content

Metamorfose Brainpark: wonen, werken, studeren en verblijven

College stemt in met Masterplan Brainpark I

Kantorenpark Brainpark I groeit de komende jaren uit tot een groene en aantrekkelijke locatie met meer levendigheid. Dat komt ten goede aan studenten, starters en gezinnen die op zoek zijn naar een woning, bedrijven op het kantorenpark en de onderwijsinstellingen in de buurt. Dit staat in het Masterplan Brainpark I dat vandaag door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. “In het Brainpark I valt er nu niet veel te beleven en buiten kantoortijden ligt het gebied er verlaten bij. Dat is zonde, want het gebied is goed bereikbaar met het ov en de fiets én ligt naast de campus van de EUR. Daarom gaan we samen met marktpartijen aan de slag om hier een mooi stuk stad te maken waar het fijn is om te wonen, werken, studeren en verblijven”, aldus wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Masterplan Brainpark I
Brainpark I ligt tussen de campus van de Erasmus Universiteit en de A16 en is nu bekend als een kantorenpark. Het Masterplan laat zien dat dit gebied kan transformeren tot een levendig gebied met een goede mix van woningen, bedrijven en voorzieningen zoals horeca. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is dat er ruimte komt voor 2.500 tot mogelijk 3.000 woningen in verschillende categorieën; 30% sociale huur, 40% middensegment en 30% in het hogere segment. “Rotterdam blijft flink groeien en dus stijgt de vraag naar woningen. Vooral voor studenten, starters, ouderen en een- of tweepersoonshuishoudens is het niet makkelijk om een geschikte woning te vinden. Het bouwen van verschillende type woningen op Brainpark I kan in een deel van deze vraag voorzien”, zegt wethouder Kurvers. Voor kantoren en bedrijven blijft de huidige 90.000 m2 ruimte beschikbaar. En voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen komt er op de begane grond van de woongebouwen en kantoren ruimte bij voor 45.000 m2. De gemeente gaat daarnaast de openbare ruimte herinrichten met aandacht voor groen en water. Het centraal gelegen park en de vijvers worden versterkt in kwaliteit. Hier omheen komen de nieuwe woon-werk-verblijf gebouwen.

Duurzame woon-werklocatie
De nu aanwezige kantoorpanden worden omgebouwd of vervangen door duurzame woon- en/of werklocaties. De geluidsoverlast van de A16 en de luchtkwaliteit worden aangepakt. Er komen multifunctionele schermen tussen de gebouwen langs de A16 waardoor het gebied geluidluw wordt. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijke nieuwe oeververbinding over de Maas die het gebied verbindt met de rest van de stad. En het bestaande groen wordt verder uitgebreid. Zo ontwikkelt Brainpark I zich straks tot een gezonde, groene en duurzame woon-werklocatie.

Vervolg
Het Masterplan legt de belangrijkste uitgangspunten voor de ontwikkeling van Brainpark I vast. Na besluitvorming door de gemeenteraad gaat de gemeente samen met ontwikkelaars de plannen verder uitwerken. Het betreft onder meer een project van Bakkers | Hommen met ongeveer 775 sociale en middenhuur appartementen met voorzieningen aan de Max Euwelaan. Afhankelijk van het verloop van de ruimtelijke juridische procedures kan de bouw van de eerste plannen starten in 2023.

Afbeeldingen

  • Artist impressie Brainpark I, publicatie onder vermelding van GROUP A-YuconVR