Direct naar de content

Merwehaven: van ruwe haven naar bruisende en duurzame woon-werkwijk in Merwe-Vierhavens

De Merwehaven in M4H wordt de wijk van de toekomst. In het gebied wordt wonen, werken en de haven samengebracht. Duurzaamheid en circulariteit is het uitgangspunt. In de Merwehaven komen ongeveer 2.500 huur- en koopwoningen, in alle prijsklassen, en is er ruimte voor zo’n 30.000 m2 vloeroppervlak voor innovatieve, creatieve maakbedrijven en maatschappelijke voorzieningen zoals een basisschool en gezondheidscentrum. Daarnaast is er volop ruimte voor horeca en sport én komen er goede verbindingen met omliggende wijken. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een masterplan opgesteld dat vandaag is aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “In de Merwehaven begint de toekomst van Rotterdam. Een energiek, duurzaam, circulair en groen gebied waar je kunt wonen, werken en recreëren. In Merwehaven vloeien stad en haven samen. De stoere, historische omgeving is een unieke plek om te wonen, en is een broedplaats voor creatieve ondernemers.”

Duurzaam, circulair en klimaatadaptief
De nieuwbouw in de Merwehaven bestaat uit woningen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Dat doen we door het ontwerpen van duurzame gebouwen. En er komt een slim energiesysteem dat is gericht op het opwekken, opslaan en uitwisselen van energie, om onnodig energieverbruik te voorkomen.

Voor de gebiedsontwikkeling wordt de milieu-impact zo klein mogelijk gehouden door op een circulaire manier te werken. Bestaande gebouwen worden waar mogelijk behouden en materialen zo hoogwaardig en lokaal mogelijk hergebruikt. Voor de nieuwe gebouwen wordt gestuurd op het zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare natuurlijke materialen of hergebruikte materialen. Daarnaast worden ontwikkelaars bij de aanbestedingstenders uitgedaagd om gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en te bouwen. Om hittestress tegen te gaan is er ruimte voor koele verblijfsplekken en zal de buitenruimte natuurlijk worden ingericht met veel biodivers groen en weinig verharding.

Centraal parkeren – ruimte voor fietsers en voetgangers
Langzaam verkeer wordt het uitgangspunt in de Merwehaven. Parkeren gebeurt in centrale mobiliteitspunten in de wijk, met daaraan gekoppeld een breed aanbod aan deelmobiliteit maar ook voorzieningen, zoals een pakketservice, fietsenmaker of buurtsuper. Zo komt er ruimte vrij om een groene stadswijk te maken met meer plek voor fietsers, voetgangers en om te verblijven.

Rotterdam Makers District
Merwehaven is een deelgebied in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). M4H verandert de komende jaren naar een bruisend stadsdeel met woningen, horeca, evenementen, onderwijs en cultuur. In M4H werken ondernemers en kennisinstellingen aan innovaties voor de nieuwe duurzame economie. Hier is ruimte om te werken aan, en experimenteren met technische innovaties voor de toekomst van stad en haven. Het gebied is voor de hele regio ook de kraamkamer, proeftuin én etalage voor de circulaire economie. Collectiviteit vormt hierbij de basis voor circulariteit: kennis, ruimte en stromen worden in fysieke en digitale netwerken gedeeld.

Vervolg
Na vaststelling van het Masterplan wordt verder gewerkt aan de volgende fase van de gebiedsontwikkeling. In de loop van 2024 starten naar verwachting de voorbereidende werkzaamheden, om nog in 2025 de eerste bouwactiviteiten te laten plaatsvinden.

Noot voor de pers: Op korte termijn organiseren we een perstour in M4H. Datum en programma volgt later. Mocht u naar aanleiding van dit bericht willen deelnemen aan de tour, dan kunt u zich aanmelden bij Ilka Blok (communicatieadviseur gebiedsontwikkeling M4H) via info@m4hrotterdam.nl

Afbeeldingen

  • Impressie is van Gemeente Rotterdam i.s.m. bureau UFO-urbanism en OBSCURA.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl