Direct naar de content

Menskracht voor Zuid

Extra inzet op armoedebestrijding, vervoer en bewonersparticipatie

Bestrijden van armoede bij bewoners in Rotterdam Zuid, meer aandacht voor vervoer binnen en naar het gebied en bewoners beter betrekken: op deze thema’s wil de gemeente als partner en financier de komende 10 jaar extra inzetten in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De extra inzet komt boven op de oorspronkelijke pijlers van het programma, namelijk School, Werk, Wonen, Veilig en Cultuur die eerder al werd toegevoegd. Dat staat in de uitgangspuntennota ‘Menskracht voor Zuid’ die het college deze week aanbood aan de gemeenteraad. Deze nota is de opmaat naar de gemeentelijke inbreng in het nieuwe Uitvoeringsprogramma NPRZ 2023-2026.

Wethouder Richard Moti: “We zijn halverwege het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De eerste tien jaar zitten er bijna op en de komende tien jaar staan voor de boeg. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met de coronacrisis. Een goed moment om te kijken of de gemeentelijke uitgangspunten voor het programma nog steeds actueel zijn. Gebleken is dat onder andere de thema’s armoede, vervoer en bewonersparticipatie belangrijke aanvullingen zijn om het leven van mensen die nu op Zuid wonen beter te maken. Dat is ook altijd het uitgangspunt geweest: alle investeringen die we doen op Zuid zijn bedoeld om het leven van de huidige bewoners op Zuid op een positieve manier te veranderen. Met de nota ‘Menskracht voor Zuid’ doen we daar de komende jaren nog een schepje bovenop.“

Bestrijden armoede
Met verschillende nieuwe maatregelen wil de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium hulp en ondersteuning bieden bij schulden. Ook wil de gemeente bestaande maatregelen beter benutten. Voorbeelden zijn de schuldenaanpak Uit de Knoop en Reset. Ook wordt er extra ingezet op het bestrijden van kinderarmoede, bijvoorbeeld door het uitbreiden van het jeugdeducatiefonds naar alle scholen in het NPRZ gebied. Het wijkteam gaat extra hulp en ondersteuning verlenen en er komt meer aandacht voor laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid hangt vaak samen met schuldenproblematiek en belemmert mensen hier een uitweg in te vinden. De verwachting is dat de extra inzet op het bestrijden van kinderarmoede en schulden positieve effecten heeft op de schoolprestaties van kinderen. Ook helpt het aanpakken van armoede en schulden werkzoekenden om weer aan het te gaan.

Vervoer
De bereikbaarheid van banen vanuit Zuid is achtergebleven ten opzichte van de noordoever. Daarom wil de gemeente de infrastructuur en het vervoersaanbod in Zuid aanzienlijk verbeteren om vervoersarmoede tegen te gaan. Voor de korte termijn wordt ingezet op een groter aanbod van deelscooters. Ook komen er oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers bij doorgaande wegen zoals deze bij de Pleinweg zijn aangelegd. Daardoor worden wijken onderling beter bereikbaar. De eerste fase om de busverbindingen te verbeteren op het traject Rotterdam Centraal – EMC – Maastunnel – Zuidplein en over de Van Brienenoordbrug, gaat van start. De bussen gaan vaker en sneller rijden. Voor de langere termijn wordt er geïnvesteerd in nieuwe OV-verbindingen en bestaande en nieuwe treinstations op de Oude Lijn zoals station Zuid en station Stadionpark. Ook wordt er gewerkt aan de bereikbaarheid van onderwijs en werklocaties. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een fijnmazig netwerk van routes voor wandelaars en fietsers.

Bewonersparticipatie
Hoewel corona veel negatieven effecten heeft, zijn er ook verschillende mooie bewonersinitiatieven ontstaan waarbij wijkbewoners hun betrokkenheid voor elkaar en de wijk hebben laten zien. De gemeente wil meer ruimte geven aan dit soort bewonersinitiatieven en bewoners van te voren meer betrekken bij plannen. Onder andere door netwerken van actieve bewoners op te zetten en bewonersparticipatie in het gehele programma te vergroten.

Overige thema’s
De uitgangspuntennota bevat naast de drie genoemde thema’s ook aanvullingen op de oorspronkelijke pijlers. Zo wordt de dagprogrammering waarbij basisscholen 10 uur per week extra les krijgen, uitgebreid naar bijna alle scholen in het voorgezet onderwijs. Bij wijze van pilot wordt er 6 uur dagprogrammering aangeboden aan een deel van de leerlingen. Ook wordt er een pilot ‘Gezonde Schoollunch’ voorgesteld, om overgewicht van kinderen op Zuid tegen te gaan.

Kijk hier voor meer informatie over Menskracht voor Zuid.