Direct naar de content

Meerjarige groei toerisme houdt aan: Rotterdam presenteert visie op toerisme

Rotterdam heeft in 2019 ruim 1,2 miljoen hotelgasten verwelkomd. Net als voorgaande jaren was de stad het meest in trek bij bezoekers uit eigen land. Ook bezochten veel toeristen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de stad. Hoewel de hotelcijfers in 2019 een lichte daling vertonen ten opzichte van het recordjaar 2018, houdt meerjarige groei aan. Dat blijkt uit voorlopige bezoekcijfers. 

Het toerisme in Rotterdam beleeft al een aantal jaren een positieve groei, met als voorlopige piek 2018 waarin het aantal hotelgasten met 15 procent steeg ten opzichte van het jaar ervoor. Die snelle groei nam in 2019 weer iets af. Het aantal hotelovernachtingen daalde van ruim 2,1 miljoen in 2018 naar bijna 2 miljoen in 2019. Ten opzichte van de jaren ervoor houdt de groei van het toerisme echter nog steeds aan. Zo liet de gemiddelde bezettingsgraad van de hotels een positieve groei zien. Ook werden de attracties en musea in 2019 goed bezocht.

Zakelijke reizigers
Rotterdam blijft ook groeien als zakelijke bestemming. Bijna de helft van het aantal hotelovernachtingen komt op conto van de zakelijk reiziger, blijkt uit de CBS-cijfers. Rotterdam Partners was in 2019 betrokken bij het aantrekken van 28 congressen naar de stad. In aantal en omvang meer dan het jaar ervoor, waarmee hun economische impact forser is dan eerdere jaren. Samen leveren deze congressen – die nog moeten plaatsvinden- de economie naar verwachting ruim 48 miljoen euro op. De zakelijke reisindustrie is een belangrijke markt voor Rotterdam. Het gemiddelde bestedingspatroon van de zakelijk reiziger ligt hoger dan dat van de vrijetijdstoerist

Gastvrije en aantrekkelijke stad
Wethouder Said Kasmi (Toerisme): ‘We zijn trots dat zoveel toeristen naar Rotterdam komen en dat de langdurige groei blijft aanhouden. Er is nog volop ruimte voor groei en dat vraagt dat we goed moeten nadenken over de toekomst van toerisme in Rotterdam. In de afgelopen periode hebben we daarom samen met de stad gewerkt aan de Visie Toerisme. Hierin maken we duidelijke keuzes. Rotterdam blijft Rotterdam: een gastvrije, levendige stad, met balans tussen rust en reuring.’

Inwoners en ondernemers profiteren
In de visie stelt Rotterdam toerisme in dienst van de stad en de inwoners en ondernemers. Toerisme en de groei zijn daarbij niet langer een doel op zich, maar een middel om de ambities van de stad te realiseren. De inkomsten uit toerisme worden geïnvesteerd in de toekomst van de stad. In de visie stelt de gemeente concrete maatregelen voor die de komende periode samen met partners verder worden uitgewerkt.

Programma stadscultuur
De gemeente stelt in de visie maatregelen voor om bezoekers te verleiden ook andere delen van de stad te bezoeken. Zo versterkt Rotterdam met het programma Stadscultuur de identiteit van wijken met onder meer evenementen en wandelroutes, die daarmee ook aantrekkelijker worden voor toeristen en dus ook voor lokale ondernemers.

Bezoeker draagt bij aan ambities Rotterdam
In de promotie gaat Rotterdam zich meer richten op toeristen – zowel zakelijk als vrijetijds- die zich aangetrokken voelen tot wat Rotterdam zo uniek maakt (zogenoemde frontrunners), zoals moderne architectuur, een onderscheidend kunst- en cultuuraanbod of (groene) innovaties. Bezoekers die daarmee ook makkelijker te verleiden zijn om bijzondere plekken buiten de gebaande paden te bezoeken.

Leerwerkakkoord
Nog dit jaar ondertekent de gemeente samen met onderwijsinstellingen en werkgevers het Leerwerkakkoord Horeca en Toerisme. De ambitie is om tot en met 2024 meer dan 3000 mensen aan een baan te helpen in deze sector. Daarnaast worden bezoekers gestimuleerd meer gebruik te maken van openbaar vervoer in en naar de stad en wat vaker lopend of fietsend de stad te verkennen.

Samen optrekken
Wilbert Lek, directeur Rotterdam Partners, verantwoordelijk voor de citymarketing van Rotterdam: ‘Als stad hebben we nog volop ruimte om te groeien. Deze visie toerisme biedt ons richting en kaders om samen met onze partners in de stad te sturen op de juiste groei van toerisme in Rotterdam.’

Wethouder Kasmi: ‘Met deze visie willen we in gesprek gaan over de ontwikkeling van toerisme om ervoor te zorgen dat de stad ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners, ondernemers en inwoners.’


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Joachim Kost, bestuursvoorlichter wethouder Kasmi, 06 – 39 10 73 81 of mj.kost@rotterdam.nl of met Judith Boer, woordvoerder Rotterdam Partners, 06 – 23 19 79 9 4 of j.boer@rotterdampartners.nl.