Direct naar de content

Meer ruime woningen in Oud Carnisse

De gemeente Rotterdam gaat in Carnisse werken aan een betere buurt, met meer ruimte voor gezinnen. Door oude, kleinere woningen te kopen en ze vervolgens samen te voegen of uit te bouwen komt er meer aanbod aan ruimere woningen in de wijk. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft daarom op 6 juli besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen op 248 panden in de wijk Oud Carnisse. Verkoop van de woningen is op basis van vrijwilligheid. Iedereen die wil kan blijven wonen.

Het woningaanbod in Carnisse bestaat voor een groot deel uit kleine beneden- en bovenwoningen. Door het samenvoegen van deze woningen ontstaat er een gezinswoning met tuin. Zo worden deze woningen aantrekkelijker voor Rotterdammers met behoefte aan meer ruimte. Nu moeten zij vaak op zoek naar een woning buiten hun eigen wijk, of zelfs buiten de stad.

Behalve aan het verbeteren van de woonkwaliteit werkt de gemeente ook samen met de bewoners aan de uitstraling van de wijk. Door met Vereniging van Eigenaren in gesprek te gaan over beter beheer en onderhoud van woningen moeten bestaande woningen er ook op lange termijn op vooruit gaan. Ook wordt er breder gekeken naar misstanden die in de wijk plaatsvinden. Hard rijden, dumpen van afval en andere zaken die leiden tot een onveilige situatie, worden samen met bewoners besproken en opgepakt.

,,Iedereen profiteert van goed onderhouden huizen en een breder woningaanbod in een fijne wijk’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,De mensen die al op Zuid wonen en het beter krijgen moeten daar kunnen blijven. Bewoners die gezinsuitbreiding krijgen verlaten bijvoorbeeld vaak de wijk omdat er een tekort is aan grotere woningen.’’ De Rotterdamse wijk Carnisse scoort niet goed in de wijkprofielen. Uit onderzoek blijkt dat veel bewoners er maar kort wonen. Veel woningen zijn opgekocht door beleggers en verkamerd. De gemeente pakt misstanden op de verhuurdersmarkt al aan met verschillende maatregelen als een verhuurdersvergunning.

Aankoop 248 panden, geen sloop
Om meer verschil in Carnisse te kunnen maken, gaat de gemeente onder meer in gesprek met eigenaren over de verkoop van 248 panden in Oud Carnisse, waarvan 210 woningen en 38 bedrijfsruimtes. Door het besluit van het college van B&W om de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen zijn eigenaren niet verplicht om nu hun woning te verkopen. Besluiten ze op enig moment wel te gaan verkopen, dan zijn ze verplicht om hun eigendom in eerste instantie aan de gemeente Rotterdam aan te bieden. De aangekochte woningen worden samengevoegd of vergroot. Er worden geen woningen gesloopt.

Het besluit van het college is een voorlopig besluit. Op 30 september 2021 besluit de gemeenteraad definitief over het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Het project Oud Carnisse is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat als doel heeft wijken op Zuid veerkrachtig te maken. In samenwerking met vele andere partijen die zich voor Zuid inzetten, werkt de gemeente aan prettige woonwijken voor iedereen: voor lagere, midden en hogere inkomens, voor gezinnen en alleenstaanden, voor senioren en voor starters. Dit geldt voor nieuwe bewoners, maar in de eerste plaats voor de huidige bewoners die het financieel beter krijgen en op zoek gaan naar een grotere woning op Zuid.

Meer informatie is te vinden op www.rotterdam.nl/oudcarnisse