Direct naar de content

Meer Rotterdamse daklozen dan ooit aan een woning geholpen

In Rotterdam zijn honderd daklozen in enkele maanden tijd aan een woning geholpen. Dit heeft de gemeente gerealiseerd dankzij de grote inspanning van zorgaanbieders en woningcorporaties. Hiermee is een nieuwe mijlpaal bereikt in de aanpak van dakloosheid in Rotterdam.

“In nog geen half jaar tijd hebben we honderd dakloze Rotterdammers aan een woning geholpen. Deze tot nu toe grootste uitstroom konden we realiseren dankzij een goede samenwerking met de woningcorporaties en de zorgaanbieders”, zegt wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en volksgezondheid). “Voor deze honderd Rotterdammers betekent het dat ze vanuit een rustige, stabiele basis kunnen werken aan hun toekomst. Ik ben heel trots dat het ons gelukt is om dit voor elkaar te krijgen.”

Eigen woning
Via een speciale taskforce krijgen daklozen versneld een woning. Jenny Vermeeren, directeur Verhuur en Wijkbeheer bij Woonstad Rotterdam: “Dakloosheid is een urgent probleem en woningcorporaties kunnen bijdragen aan een oplossing. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat deze Rotterdammers uit de nachtopvang konden naar een zelfstandige woning.” Daarnaast zijn er twee ‘doorstroomvoorzieningen’ met begeleiding gerealiseerd. “Wie niet meteen zelfstandig kan wonen bieden we een tijdelijke woning, zoals één van de 30 studio’s in woongebouw Cité, met begeleiding door het Leger des Heils. Daar kunnen mensen tot rust komen en een goede nieuwe start maken zodat zij op de korte termijn met de juiste ondersteuning wel naar een eigen woning kunnen”, aldus Vermeeren. Beide doorstroomlocaties hebben plek voor ongeveer 30 bewoners.

Juiste ondersteuning
De oplossing is niet alleen het bieden van een huis, maar ook het zo goed mogelijk helpen van deze Rotterdammers om hun leven weer op de rit te krijgen. Die ondersteuning biedt bijvoorbeeld het CVD. Directeur van het CVD, Inez Basten: “Samen met de cliënt brengen we de basis op orde, zoals bijvoorbeeld een inkomen, inventarisatie van schulden, zorgverzekering en ID. Deze basis is de start van het traject waarmee we de cliënt weer perspectief op een (t)huis geven. Door een luisterend oor en begeleiding te bieden, helpen wij de cliënt op weg naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Wij zijn trots dat we ons steentje hebben bijgedragen om deze mijlpaal op zo’n korte termijn met alle betrokkenen te realiseren. Een geslaagde samenwerking, die we graag continueren!”

Innovatieve aanpak
De gemeente zet al langer in op de transformatie naar meer privacy en rust in de opvang door de klassieke slaapzalen te vervangen voor bedombouwen, waarmee voor de daklozen een eigen bed en een eigen ‘slaaphoek’ wordt gerealiseerd. Daarbij blijft de gemeente inzetten op een aanpak waarbij een woning met daarbij intensieve begeleiding centraal staat. Bijvoorbeeld met Project010 voor dakloze jongeren en Housing First voor dakloze volwassenen. Eind 2020 waren in totaal 50 deelnemers van Housing First bemiddeld naar 50 sociale huurwoningen. Ook de komende jaren gaan de vier grote woningcorporaties samen jaarlijks 50 woningen voor Housing First beschikbaar stellen aan dakloze Rotterdammers.

Steun vanuit het Rijk
Vanuit het Rijk heeft de gemeente 19,6 miljoen voor 2020 en 2021 ontvangen voor de versterking van de aanpak van dakloosheid. De gemeente Rotterdam investeert dit geld in (zelfstandig) wonen met begeleiding, de kwaliteitsslag nacht- en crisisopvang, het voorkomen van dakloosheid en de ontwikkeling van beschermd wonen plus.

Afbeeldingen

  • Op de foto vlnr: Jenny Vermeeren (Woonstad Rotterdam), wethouder Sven de Langen en Inez Basten (CVD). Fotograaf: Levien Willemse.