Direct naar de content

Meer pleegouders gezocht in Rotterdam

In deze Week van de Pleegzorg, die tot en met 18 oktober loopt, staan pleegouders in de schijnwerpers. Ze bieden pleegkinderen in Rotterdam warmte, structuur en een veilig thuis. De inzet van de circa 500 pleegouders in onze stad is van onschatbare waarde. Ook zijn de ogen gericht op het werven van nieuwe pleeggezinnen in Rotterdam. ,,We willen kinderen kansen bieden voor de toekomst en pleegouders vervullen daarin een onmisbare rol”, aldus wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). De stad zet in op minder residentiële voorzieningen en meer pleegzorg, die blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie.

,,We gunnen ieder kind een warm gezin en zien het liefst dat een kind altijd wordt opgevangen in een gezinssituatie. Wonen kinderen een periode in een pleeggezin en voelen ze zich daar welkom, dan zorgt dat voor een positieve invloed op hun toekomst’’, aldus de wethouder. Pleegzorg komt in beeld bij kinderen tussen de 0 en 18 jaar met ouders die de opvoeding (tijdelijk) niet meer aankunnen, meestal door een opeenstapeling van problemen. Soms hebben kinderen zelf gedragsproblemen of een beperking waardoor de zorg voor ouders te zwaar is.

In Rotterdam worden momenteel zo’n 600 pleegkinderen opgevangen in ongeveer 500 pleeggezinnen. Het aantal residentiële plekken wordt afgebouwd, terwijl de beschikbare capaciteitsplaatsen pleegzorg een stijgende lijn vertonen: telde de regio in 2012 nog 1.361 pleegzorgplaatsen, in 2015 zijn dat er 1.553. Afhankelijk van de behoefte van het kind loopt de pleegzorg uiteen van zeven dagen per week en enkele jaren (soms tot het 18e levensjaar), tot af en toe een dag, weekend of vakantie. In Rotterdam maakt meer dan driekwart van de kinderen deel uit van een pleeggezin, bijna de helft van de kinderen is tussen de 4 en 12 jaar.

Meld je aan!
Deze week van de Pleegzorg is gekoppeld aan de landelijke campagne Supergewone mensen gezocht om in Nederland 3.500 nieuwe pleegouders te werven. Ook in Rotterdam zijn nieuwe pleegouders meer dan welkom. De stad zoekt liefhebbende en ‘stevige’ gezinnen die pubers naar een zelfstandig bestaan leiden. Maar ook voor kleinere kinderen worden altijd gezinnen gezocht. Iedereen van 21 jaar of ouder kan pleegouder worden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, met of zonder kinderen. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden. En dat een pleegouder in staat is om de zorg te bieden die een kind nodig heeft. ,,Daarom de oproep aan mensen: meld je aan als pleegouder’’, aldus wethouder De Jonge. Kijk op www.supergewonemensengezocht.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.