Direct naar de content

Meer perspectief voor 7000 risicojongeren

Een Rotterdamse aanpak; op alle fronten tegelijk

In Rotterdam tellen we zo‘n 7.000 jongeren tussen de 12 en 27 jaar die door een opeenstapeling van problemen extra hulp nodig hebben. Het programma ‘Elke jongere telt, Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020’ moet de jongere in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk aan zijn of haar toekomst te werken.

Over gebieden heen
Schulden, criminaliteit, voortijdig schoolverlaten, onverzekerd rondlopen, geen vorm van inkomen of toekomstperspectief hebben; zo’n 7000 jongeren in Rotterdam hebben problemen op meerdere fronten tegelijk. “Wat we in de praktijk merken is dat deze jongeren niet gebaat zijn met één oplossing. Het wordt én, én, én”, aldus wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). “Want in de levens van die jongeren lopen de problemen dwars door elkaar heen. Dus én een mentor die er altijd is voor zo’n jongere, en het beheren van hun budget, en begeleiding naar een baan of opleiding als ze terugkeren uit detentie’’.

Een greep uit de maatregelen
Met het programma ‘Elke jongere telt, Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020’ bieden de wethouders Hugo de Jonge, Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) en Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte) risicojongeren de hulp die zij nodig hebben om hun eigen toekomst zoveel mogelijk zelf vorm te geven. Het programma biedt ook richting aan jongeren die tegen de groep van 7.000 aanschuren. Het is een pragmatische aanpak; gekozen is om de meest prangende kwesties voor risicojongeren aan te pakken. Een greep uit de maatregelen:

  • Toekomstplan verzekert doorlopende hulp: Voor jongeren binnen deze groep wordt naast het bestaande ondersteuningsplan, voor hun 16,5de jaar een Toekomstplan opgesteld. Dit Toekomstplan legt onder meer de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning tot én na het 18de jaar en de aan de ondersteuning gerelateerde concrete doelen vast.
  • Elke jongere krijgt een mentor: Elke jongere moet voor de lange termijn kunnen terugvallen op een vertrouwd iemand, of dat nou en oom, tante, leraar of oma is. Als het maar iemand isdie altijd naast ze staat. Het wijkteam of het jongerenloket kijkt samen met de jongere wie daar geschikt voor is.
  • Budgetbeheer als basis: Na afsluiting en bewezen succes van de proef Budgetbeheer Basis zetten we dit in heel de stad in. Jongeren krijgen hierbij ondersteuning op gebied van hun uitgaven omtrent vaste basislasten: energie, water, huur en zorgverzekering. Hierdoor ontstaat een stabiele basis van waardoor ontzegging van zorg, afsluiting van gas, water of licht en/of huisuitzetting wordt voorkomen.
  • (Na)zorg start tijdens detentie: Om de wereld binnen en buiten detentie nog beter op elkaar te laten aansluiten, start het regelen van de nodige nazorg al tijdens de detentie. Vanaf het begin van de detentie is de gemeente ofwel de gecertificeerde instelling namens de gemeente, bij elke risicojongere betrokken. Ook wordt gekeken of het mogelijk is dat jongeren terugkeren naar elders, wanneer hun gevangenisstraf er op zit.

Alle kansen benutten
De aanpak benut nadrukkelijk de kansen die jongeren hebben op een succesvolle, veilige en gezonde toekomst. Onder meer door meer jongeren naar school te bewegen en meer jongeren uit de uitkering te halen en te begeleiden richting een passende baan, leerwerktraject of andere zinvolle bezigheid. Tegelijkertijd zet het programma ook in op het voorkomen dat jongeren (opnieuw) in crimineel gedrag vervallen of genoodzaakt zijn te steunen op sociale voorzieningen.

Kijk voor het volledige programma ‘Elke jongere telt, Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020’ op www.rotterdam.nl/elkejongeretelt


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl