Direct naar de content

Meer lokale democratie in en buiten MBO-klassen

Meer aandacht voor programmering van lokale democratie in en ook buiten de klas. Dat is de intentie van de Rotterdamse gemeenteraad en vijf grote MBO-instellingen in Rotterdam.

De gemeenteraad steunt het afdoeningsvoorstel van de raadsgriffier voor de motie “Democratie voor MBO-studenten”. Eerder al hadden Zadkine, Albeda, Grafisch Lyceum Rotterdam. Hout- en Meubeliseringscollege (HMC) en het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) ingestemd met meer structuur in de samenwerking op concrete onderwerpen. Dit was reden om een officieel tintje te geven aan de instemming van de gemeenteraad.

Het onderwerp ‘lokale democratie” maakt deel uit van het vak burgerschap of maatschappijleer. De gemeenteraad, ondersteund door de griffie, is sinds jaar en dag actief met activiteiten zoals Raadslid voor de Klas, Gast van Raad of van de Commissie, meewerken aan debatten en rondleidingen door het stadhuis. De ambitie is om deze en ook andere, nieuwe activiteiten beter te verankeren in de programma’s in het vak Burgerschap. De MBO’s zijn zelf verantwoordelijk voor hun programmering.

Democratisch burgerschap

De punten waarop de samenwerking zich richt, zijn voor een belangrijk deel het resultaat van de eind november jl. georganiseerde expertmeeting “Democratisch burgerschap MBO 010”. De onderwijswoordvoerders van de gemeenteraad gingen in gesprek met bestuurders en directeuren van de vijf MBO’s, docenten burgerschap en studenten. Resultaat was een gezamenlijk verklaring waarin de punten van samenwerking zijn vastgelegd.

Het is de bedoeling de studenten meer te betrekken bij activiteiten van de gemeenteraad. Ook komt er een leerwerkplaats bij de griffie. De inzet is verder om in de komende maanden afspraken te maken over  de programmering van de inzet vanaf het leerjaar 2019/2020.

Foto: Eric Fecken


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.