Direct naar de content

Meer kansengelijkheid door digitale inclusie

Zodat iedereen die dat wil, de mogelijkheid krijgt om ook digitaal mee te doen

Rotterdammers moeten toegang hebben tot digitale voorzieningen en weten hoe deze te gebruiken. Alleen dan kan iedere Rotterdammer meedoen aan de (digitale) samenleving. Deze ambitie die het Rotterdams college van B&W eerder in het coalitieakkoord ‘Eén stad’ beschreef, is nu uitgewerkt in het programmaplan Digitale inclusie.  

“Om alle Rotterdammers gelijke kansen te bieden, is toegang tot digitale middelen en digitale vaardigheden belangrijk. Ook het positief inzetten van algoritmen in maatschappelijke vraagstukken en het voorkomen van verkeerd gebruik, draagt bij aan het creëren van gelijke kansen,” aldus wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale inclusie).

Digitalisering neemt toe
Volgens cijfers van het CBS heeft meer dan 20 procent van de Nederlanders tussen de 16 en 75 jaar geen digitale basisvaardigheden. Omdat Rotterdam relatief veel mensen heeft met weinig inkomen en problemen met taal, is het aannemelijk dat ook een aanzienlijk percentage Rotterdammers moeite heeft om digitaal mee te komen. Terwijl we juist leven in een wereld waar digitalisering toeneemt. Het heeft invloed op hoe we communiceren, werken, leren en met gezondheid omgaan. Zo kan digitale inclusie onder andere helpen om armoede te bestrijden, door Rotterdammers toegang tot financiële diensten en informatievoorzieningen te vergroten. Maar het raakt ook onderwijs op bijvoorbeeld thema’s als veilig omgaan met digitale media.

Overzicht in aanbod
Bovenstaande ambities zijn verwoord in het programmaplan Digitale Inclusie. Een van de doelen is om inwoners beter te informeren over het cursusaanbod om digitaal vaardiger te worden, zodat Rotterdammers weten waar ze terecht kunnen voor passende ondersteuning. Ook moeten meer Rotterdammers toegang hebben tot veilig werkende apparaten en internet, om digitaal mee te kunnen doen. Een overzicht van het lokale aanbod van apparaten moet hieraan bijdragen. De gemeente wil hierin optrekken met partners uit de stad om zo het bereik onder Rotterdammers te vergroten.

Met Rotterdammers in gesprek
Digitale toepassingen bieden kansen bij het efficiënter en effectiever werken; het bereiken van Rotterdammers en het verbeteren van onze dienstverlening aan hen. Echter: een verkeerd gebruik van algoritmes in overheidssystemen kan (onbedoeld) Rotterdammers uitsluiten. Om dat te voorkomen wil de gemeente Rotterdammers betrekken bij de ontwikkeling en het gebruik hiervan. Hiervoor zet de gemeente een ‘Rotterdams Civic AI-Lab’ op, waarin we participatie op algoritmen organiseren. Wat we van persoonlijke ervaringen leren, is belangrijk om ervoor te zorgen dat technologie en algoritmen geen onbedoelde gevolgen hebben zoals uitsluiting. Maar ook om ervoor te zorgen dat de kansen van AI benut worden. We doen dit op plekken in de stad waar mensen samenwerken met algoritme experts en vrijwilligers om hun digitale vaardigheden te verbeteren.

Wethouder Faouzi Achbar: “Rotterdammers krijgen steeds vaker gemerkt en ongemerkt te maken met de uitkomsten van algoritmen. Deze zijn er om doelgerichter te kunnen handelen en hen beter te kunnen bereiken, maar kunnen soms ook leiden tot uitsluiting. We willen met het Civic AI-Lab ervoor zorgen dat Rotterdammers betrokken worden bij de ontwikkeling van algoritmen, zodat we ongelijkheid en uitsluiting in de toekomst voorkomen en het positieve effect op de mens centraal stellen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar, 06 – 287 417 94 of km.vanderheiden@rotterdam.nl